Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου

Από   τη   Γραμματεία    του   Περιφερειακού    Συμβουλίου    Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση :

1)       Όρισε, κατά πλειοψηφία, εκπροσώπους  για τις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις   της «ΗΠΕΙΡΟΣ  Α.Ε.», της «ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.   Α.Ε.» και της «ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε.», ως εξής:
–  Για την «ΗΠΕΙΡΟΣ  Α.Ε.»  τον Κωνσταντίνο Πέτσιο,  Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου
–  Για  το «ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.   Α.Ε.» τον Θωμά Πιτούλη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.  Θεσπρωτίας
 – Για την  «ΑΝ.Ε.Θ.  Α.Ε.» τον Θωμά Πιτούλη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.  Θεσπρωτίας.
2)       Έλαβε, κατά πλειοψηφία, απόφαση σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου.
3)       Έχοντας υπόψη τις  εξελίξεις σχετικά με τη Γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ», κατά πλειοψηφία:

Επαναβεβαιώνει τη θέση του να μην μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» και οποιαδήποτε αλλαγή υπαγορευτεί στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Τράπεζας, να γίνει με βάση το καταστατικό της εταιρείας για μεταβίβαση των μετοχών στους φυσικούς της φορείς. H «ΔΩΔΩΝΗ» αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της Ηπείρου, της κτηνοτροφίας, των παραγωγών και των εργαζομένων. Η υπεραξία της, ως πρότυπης , βιώσιμης επιχείρησης όχι μόνο για την Ήπειρο αλλά για όλη την Ελλάδα,  βασίζεται στους ως άνω φορείς, που την στήριξαν και την στηρίζουν.  Η στάση της Διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας απαξιώνει την επιχείρηση και την αξία της. Η μετατροπή του κοινωνικού και συνεταιριστικού  χαρακτήρα της θα οδηγήσει σε απόγνωση και μαρασμό όλη την Ήπειρο και τους χιλιάδες κτηνοτρόφους. 
Αποφασίζει όπως ζητηθεί και επιδιωχθεί άμεσα συνάντηση αντιπροσωπείας του Π.Σ., –  στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις παρατάξεις,   εκπρόσωποι της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και των παραγωγών, – με τον κ. Πρωθυπουργό,  προκειμένου να μεταφέρουν την ως άνω θέση των φορέων για την «ΔΩΔΩΝΗ και το μέλλον της και  να ζητήσουν  να επαναβεβαιώσει τη θέση και δέσμευση που ανέλαβε και ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός δύο φορές στα Ιωάννινα, για την γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ»,  την  εγγύηση της πορείας της και την επαναφορά μετοχών στους φυσικούς φορείς,  ζητώντας  παράλληλα ενημέρωση για τα περαιτέρω σχέδια της Κυβέρνησης.
Η Περιφέρεια Ηπείρου στη συνέχεια θα αναλάβει να συντονίσει τις πρωτοβουλίες των φορέων για την μεταβίβαση της γαλακτοβιομηχανίας στους μετόχους και τους παραγωγούς μέσω της εφαρμογής του καταστατικού.
4)        Έλαβε απόφαση έγκρισης Προϋπολογισμού 50.000,00 € για την Επισκευή – συντήρηση και πιστοποίηση των ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου.
Διέκοψε τη συνεδρίασή του για τη Δευτέρα  6 Ιουνίου και την ίδια ώρα 18.00, προκειμένου να συζητήσει τα δύο άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
1)        Σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2)        Πρόταση για την αναδιάρθρωση των συστημάτων Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.