Οι προτάσεις της Ηπείρου για τη νέα ΚΑΠ

Τις βασικές προτάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα από ένα εκτεταμένο και αναλυτικό διάλογο που έχει προηγηθεί με τους παραγωγικούς φορείς, παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλης Ψαθάς, στην ενημερωτική εκδήλωση που οργάνωσε στα Γιάννενα η ΠΑΣΕΓΕΣ.

«Η νέα Κ.Α.Π. θα πρέπει να διασφαλίζει τη γεωργία και την απασχόληση στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στις μειονεκτικές περιοχές, στις οποίες εντάσσεται η Ήπειρος», υπογράμμισε ο κ. Ψαθάς, ο οποίος πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια έχει ολοκληρωμένες προτάσεις, τόσο για τον πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων, όσο και τον πυλώνα της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στον τομέα των ενισχύσεων, ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα στον παραγωγικό τομέα και την απασχόληση, είναι πλέον απαραίτητο να ενισχυθεί η ετεροαπασχόληση, δίνοντας κίνητρα, αλλά και επιδοτήσεις στους μη κατ’ επάγγελμα αγρότες, καθώς μεγάλος αριθμός πολιτών καλλιεργεί μεγάλες εκτάσεις γης συμβάλλοντας σημαντικά στον πρωτογενή τομέα.

Δεύτερο σημείο προβληματισμού, αποτελεί ο τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων. Η πρόταση της Περιφέρειας, όπως ανέφερε ο κ. Ψαθάς, είναι να υπολογιστούν αυτά εξ αρχής, ώστε να συνδεθούν οι επιδοτήσεις με την παραγωγή και τους πραγματικούς παραγωγούς, στους οποίους και θα πρέπει να καταλήγουν οι ενισχύσεις. (Στις αλλαγές προτείνεται να υπολογιστούν τα δικαιώματα δίνοντας βάρος σε νέα έτη αναφοράς.

Ως προς τον δεύτερο πυλώνα ( Αγροτικής Ανάπτυξης), ο Αντιπεριφερειάρχης, υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να αποκτήσει η κάθε Περιφέρεια δικό της περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα τη δημιουργία επαγγελματιών αγροτών και κτηνοτρόφων. Στη κατεύθυνση αυτή στοχεύει η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω της σύστασης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, της οποίας κύριος σκοπός της είναι η προώθηση των ποιοτικών γεωργικών – κτηνοτροφικών προϊόντων δια μέσω της πιστοποίησης και της σήμανσης τους.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, κείμενο εργασίας για τη νέα ΚΑΠ, όπου θα μπορούν να κατατίθενται απόψεις και προτάσεις.