ΟΛΗΓ ΑΕ: Ανακοίνωση για τα στέγαστρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή το ψευδές και συκοφαντικό για την Διοίκηση της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε και ειδικότερα του Διευθύνοντος Συμβούλου δημοσίευμα που κυκλοφόρησε από την τοπική εφημερίδα « Θεσπρωτών Διαβούλευση» στις 14/03/2014, οφείλουμε να ενημερώσουμε και να αποκαταστήσουμε την αλήθεια τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο και προς κάθε ενδιαφερόμενο.
− Η ανωτέρω εφημερίδα ανέφερε ψευδέστατα και δόλια, ότι ανατέθηκε απ΄ευθείας η κατασκευή ενός στεγάστρου σε επιχείρηση με έδρα την Παραμυθιά το οποίο κόστιζε κατ’ αυτήν 3.500,00 ευρώ.
─ Η πραγματικότητα όπως προκύπτει από την σύμβαση 3952/18-11-2013, τα στοιχεία και παραστατικά της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε είναι η παρακάτω:

1) Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε δεν ανέθεσε “απ’ ευθείας” όπως ψευδώς αναφέρει ο συντάκτης της εφημερίδας, αλλά μετά από διαπραγμάτευση και μετά την κατάθεση κι επιλογή της οικονομικότερης από τις τρεις πρωτοκολημένες προσφορές που έλαβε από υποψήφιους.
2) Το έργο της κατασκευής στεγάστρων δεν ανατέθηκε σε επιχείρηση της Παραμυθιάς όπως αναφέρει η ανωτέρω εφημερίδα, αλλά σε μειοδοτούσα επιχείρηση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
3) Η υπογραφείσα μεταξύ Ο.Λ.ΗΓ και αναδόχου σύμβαση δεν αφορούσε ένα στέγαστρο όπως ψευδώς αναφέρει στην εφημερίδα αλλά την κατασκευή δύο ίδιων δεκαθέσιων στεγάστρων: ένα για εγκατάσταση στο Νέο Λιμάνι και ένα για εγκατάσταση στο Πορθμείο εσωτερικού. Από τα δύο αυτά στέγαστρα το πρώτο κατασκευάστηκε κι εγκαταστάθηκε στο Νέο Λιμάνι, ενώ το δεύτερο κατασκευάστηκε και δεν ήταν έως τώρα δυνατή ακόμη η εγκατάστασή του λόγω των έργων της εταιρίας ΕΛΤΕΡ στο Πορθμείο εσωτερικού καθώς θα πρέπει πρώτα να ξηλωθούν τα εκδοτήρια, να διαστρωθεί στη συνέχεια η τελική στρώση ασφαλτοτάπητα και κατόπιν να τοποθετηθεί εκεί το δεύτερο στέγαστρο. Άλλωστε στην σύμβαση ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης είναι έως την 30-06-2014.

─ Το κόστος το οποίο προέκυψε μετά από την επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς αφορά στην κατασκευή δύο στεγάστρων συνολικού ποσού 17.500 ευρώ και όχι ενός όπως αναφέρει ο συντάκτης της εφημερίδας και δεν προσδιορίζεται μόνο από τις τιμές πώλησης των υλικών αλλά και από όλες τις απαραίτητες δαπάνες κατασκευής και εγκατάστασης ενός τέτοιου έργου.

─ Για την εξακρίβωση και έλεγχο του κόστους η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε ζήτησε κι έλαβε από πολιτικό μηχανικό μέλος ΤΕΕ πλήρη ανάλυση κι έλεγχο του κόστους στεγάστρου.(αρ. πρωτ. 1387/2-4-14).
Το αποτέλεσμα αυτού, δικαιώνει πλήρως την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε καθώς το οριστικό τελικό ελεγχθέν κόστος είναι υψηλότερο από αυτό της σύμβασης που υπέγραψε η εταιρία με τον εργολήπτη.

Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα ότι ο συντάκτης του εν λόγω άρθρου ψεύδεται και ως εκ τούτου οφείλει να ζητήσει εγγράφως και δια της εφημερίδας του συγγνώμη, τόσο από τη διοίκηση της Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε όσο και από το Δ/ντα Σύμβουλο.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε
Βασίλειος Διαμάντης