ΟΛΗΓ: Ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας

olig_logo

olig_logoΕιδικότερα αναφερόμενοι σε απόψεις που δημοσιοποιήθηκαν και αναφέρονται σε «έωλα κριτήρια», σε «μικροπολιτικές σκοπιμότητες» ή σε «κατευθυνόμενες μελέτες», ενημερώνουμε υπεύθυνα τους πολίτες ότι στο πλαίσιο των μελετών που εκπονήθηκαν, μετά από διεθνή διαγωνισμό, εξετάστηκαν οι θέσεις «Μεσοβούνι» και «Γκρίκα» για πρώτη φορά συγκριτικά και εξονυχιστικά, με την εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων, που απορρέουν από επιστημονικές μεθοδολογίες και κυρίως από νομικούς κανόνες χωροθέτησης Εμπορευματικών Κέντρων καθώς και κανόνες υπολογισμού και διασφάλισης της βιωσιμότητας του έργου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω μελετών, η περιοχή «Μεσοβούνι», αυτοτελώς και από μόνη της, πολύ περισσότερο συγκριτικά με τη θέση «Γκρίκα», αποκλείστηκε παντελώς ως περιοχή ανάπτυξης του Εμπορευματικού Κέντρου (ΕΚ) Θεσπρωτίας. Και τούτο διότι:

Ø  Εντός εκτάσεως 555 στρ. που επιλέγει κατ’ αρχήν για τη χωροθέτηση του ΕΚ είναι δυνατή η δημιουργία 145 στρ. ωφέλιμης πολεοδομημένης έκτασης μόνον έναντι 208 στρ. που προκύπτουν για τη θέση «Γκρίκα».

Ø  Στη θέση «Μεσοβούνι» ουδεμία δυνατότητα υπάρχει για επέκταση της ωφέλιμης έκτασης των 145 στρ. για την εγκατάσταση επιχειρήσεων μεταποίησης όπως ο Ν.3982/11 απαιτεί. Αντιθέτως στη θέση «Γκρίκα», στην περιοχή που επελέγη, συνολικής επιφάνειας 548 στρ, επιπλέον των 208 στρ. που διατίθενται για επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπάρχει ήδη το χωροθετημένο ΒΙΟΠΑΘΕ εντός του οποίου 99 στρ. διατίθενται για τη μεταποίηση και δημιουργούν το ιδανικό μίγμα δραστηριοτήτων με τη μέγιστη δυνατή οικονομική ανταποδοτικότητα για το ΕΚ και την περιοχή.

Ø  Ο προϋπολογισμός των έργων υποδομής στο μηδενικών κλίσεων ανάγλυφο της Γκρίκα, κατά τη μελέτη, ανέρχεται στα 7 εκ. € περίπου και στην πιο δυσμενή περίπτωση στο ποσό των 8 – 10 εκ. €. Αντίθετα, στη θέση «Μεσοβούνι» ο προϋπολογισμός για ανάλογα έργα, σε ίσης επιφάνειας έκταση (555 στρ), με πολύ μικρότερα αποτελέσματα αξιοποιήσιμης έκτασης, ουδείς εγγυάται ότι δεν θα υπερδιπλασιαστεί τουλάχιστον, λόγω των έντονων κλίσεων, συχνά απαγορευτικών για ΕΚ και του φυσικού – γεωφυσικού αναγλύφου της έκτασης.

Ø  Κατά τη διενέργεια των ερευνών που διεξήχθησαν δεν προέκυψαν στοιχεία ότι υπάρχουν διαθέσιμες δημόσιες εκτάσεις στο Μεσοβούνι και θα χρειαστούν απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων μεγάλης κλίμακας. Αντίθετα στη θέση «Γκρίκα», το σύνολο σχεδόν της έκτασης είναι δημόσιες εκτάσεις, όμορες στο ΒΙΟΠΑΘΕ, που εντάσσεται στο νέο ΕΚ.

Ø  Δεδομένου ότι το ΕΚ έχει προδιαγραφεί ως έργο συνδυασμένων μεταφορών, η θέση Μεσοβούνι αποκλείστηκε και για το λόγο ότι ουδεμία τεχνική λύση υπάρχει για σιδηροδρομική σύνδεση. Αντιθέτως, στο πλαίσιο των μελετών παραδόθηκε ήδη προμελέτη σιδηροδρομικής σύνδεσης της Γκρίκας με την Κρυσταλλοπηγή, από όπου και διέρχεται η μελλοντική σιδηροδρομική γραμμή.

Ø  Κατά τις μελέτες που εκπονήθηκαν, αξιολογήθηκε εξονυχιστικά η βιωσιμότητα του έργου στη θέση Γκρίκα. Αποτέλεσμα της εν λόγω μελέτης είναι ότι το ΕΚ, αν γίνει στη θέση Γκρίκα και με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές μελέτες είναι ένα βιώσιμο, ανταποδοτικό έργο που μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα με τεράστια αναπτυξιακή συνεισφορά στην τοπική οικονομία (επιχειρηματικότητα και απασχόληση).

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και στα όρια της νόμιμης λειτουργίας της και εταιρικής ευθύνης,  εξαντλώντας κάθε δυνατότητα για την στήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας λειτουργεί έχοντας ως  γνώμονα την ανάπτυξη όλης της περιοχής.

Τις δε τοπικιστικές και  μικροπολιτικές απόψεις, που ίσως οδηγήσουν σε ματαίωση επενδύσεων τέτοιου μεγέθους, τις αφήνουμε να κριθούν από τους κατοίκους του νομού μας.

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

 

 

 

Βασίλειος Κ. Διαμάντης