Ολοκληρώνεται το γήπεδο της Μαζαρακιάς

perifereia

perifereiaΑποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου στη σημερινή συνεδρίασή της γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Τουριστικός Λιμένας Πρέβεζας». Η Μ.Π.Ε. αφορά στην αύξηση της δυναμικότητας των σκαφών και στην αναβάθμιση των υποδομών και της λειτουργίας της μαρίνας Πρέβεζας.

Κατά τη διάρκεια της εκτενούς συζήτησης η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη υπογράμμισε τη θέση της Επιτροπής και της Περιφερειακής Αρχής συνολικά υπέρ της ανάπτυξης, στην προκειμένη περίπτωση της τουριστικής ανάπτυξης.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου «Διάνοιξη υδάτινου καναλιού για τη δημιουργία εναλλακτικού στίβου θαλασσίου σκι επί της βόρειας πλευράς του αναχώματος Αμφιθέας στο Δήμο Ιωαννιτών». Με πρόταση της κ. Καλογιάννη προστέθηκαν δύο επιπλέον όροι στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, που αφορούν στη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής κατά τη διάνοιξη του καναλιού και στην αποκατάσταση του στίβου με το πέρας της εν λόγω δραστηριότητας.

Η κ. Καλογιάννη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τόνισε ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου, ο Δήμος Ιωαννιτών, όφειλε να συντονίσει τις όποιες διαδικασίες αδειοδότησης και κατασκευής του έργου, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ομαλή εξέλιξή του.

Επίσης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης:

Ø  μεταξύ της Περιφέρειας (Π.Ε. Άρτας) με το Δήμο Νικολάου Σκουφά για την υλοποίηση του έργου «Έργα υποδομών αεροαθλητισμού Δήμου Νικολάου Σκουφά»

Ø  μεταξύ της Περιφέρειας (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έργο «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαζαρακιάς», συνολικού προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Η πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε πως η Περιφέρεια κρίνοντας σκόπιμο το έργο να είναι ολοκληρωμένο και όχι ημιτελές, προχωρά στη σύναψη της σύμβασης, παρά το ότι το συγκεκριμένο έργο ανήκε στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Μάλιστα, σημείωσε πως το ποσό που θα διατεθεί από την Π.Ε. Θεσπρωτίας ανέρχεται στις 170.000 ευρώ περίπου.

Ø  μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για το έργο «Εργασίες βελτίωσης αυλείου χώρου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 13.000 ευρώ.

Ακόμη, εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας με την ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης».

Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε.  των έργων:

Ø  «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW , υποσταθμός ανύψωσης τάσης 20/150 KV και γραμμής μεταφοράς 150 KV, στη θέση «Σπάθες» Π.Ε. Θεσπρωτίας» (κατά πλειοψηφία)

Ø  «Αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων – υδρομαστεύσεων στην Δ.Ε. Αχέροντα του Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας» (ομόφωνα)

Ø  «Αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων – υδρομαστεύσεων στην Δ.Ε. Παραμυθίας του Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας» (ομόφωνα)

Η γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αναθεώρηση  του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.