Ορίστηκε η επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας για τη ΔΕΗ

Με απόφαση του Δήμαρχου Ηγουμενίτσας  συγκροτήθηκε επιτροπή η οποία θα επιλαμβάνεται των θεμάτων εκτάκτων κοινωνικών αναγκών που σχετίζονται με τη ΔΕΗ και αποσκοπούν στην προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων  καταναλωτών  ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία θα απαρτίζεται από τους :

·        Κάσσαρη Νικόλαο – Προϊστάμενο  Δ/νσης Πρόνοιας, Κοιν. Προστασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας

·        Τάσιο  Παναγιώτη  – Προϊστάμενο  Δ/νσης Δημ. Υγείας κ’ Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Θεσπρωτίας

·        Μπότο  Σπυρίδωνα – Προϊστάμενο  ΔΕΔΔΗΕ  Ηγουμενίτσας

Γραμματέας  ορίζεται η κ. Παρασκευή Τζοβάρα, υπάλληλος της Δ/νσης Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: : 2665360254   –    2665360183