Οριοθέτηση πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου

           Στις  4 Απριλίου 2011 δημοσιεύτηκε η κοινή Υπουργική Απόφαση 7280/Α 32/π.ε στο ΦΕΚ Αρ. 506/4-5-2011 που αφορά την «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2010 σε περιοχές των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

           Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας οι περιοχές που εντάσσονται είναι :

1. Η  Τ.Κ  Γλυκής της Δ.Ε  Αχέροντα του Δήμου Σουλίου

2. Οι  Τ.Κ  Βρυσέλλας και Κυπαρίσσου της ΔΕ  Φιλιατών του Δήμου Φιλιατών

3. Η Τ.Κ Κορίτιανης της Δ.Ε  Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας

            Οι  προθεσμίες που ορίζονται είναι:

α. Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών, από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης. Για την διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίσμα από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του.

Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από τίτλους ιδιοκτησίας, τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφίες του πληγέντος κτίσματος.

β. Ορίζεται προθεσμία ενός (1) έτους, από τη δημοσίευση του ΦΕΚ της παρούσας απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους αίτησης.

             Για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την επισκευή του κτίσματος, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται και η ταυτόχρονη υποβολή πλήρους φακέλου μελέτης επισκευής προκειμένου να εκδοθεί Άδεια Επισκευής.

             Οι  αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα καθοριστούν με Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

             Αρμόδια υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων ορίσθηκε ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Κοζάνης.

 Τηλέφωνο Επικοινωνίας    : 2461027019  Fax  :  2461028925