Ορισμός Αντιδημάρχων στην Ηγουμενίτσα

Ανακοινώθηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Ηγουμενίτσας.
Από τους πέντε μέχρι σήμερα Αντιδημάρχους, δύο διατηρούν τη θέση τους, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αντικαταστάθηκαν με νέα πρόσωπα, ενώ προστέθηκαν και τρεις εντεταλμένοι σύμβουλοι.
 
Αναλυτικά με απόφαση του ο Δήμαρχος ορίζει Αντιδήμαρχους τους εξής:
  1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκίκα Μιχαήλ στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών .Επιπλέον ο Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Μιχάλης ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσουμάνη Κωνσταντίνο στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία, Αντιδήμαρχο που θα έχει την ευθύνη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Δόμησης)
  3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μήτση Σωτήριο στον οποίο και θα παρέχεται αντιμισθία, Αντιδήμαρχο που θα έχει την ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικού, εξαιρουμένων των θεμάτων προσωπικού 
  4. Την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σούρλα Παναγιώτα στην οποία θα παρέχεται αντιμισθία, Αντιδήμαρχο η οποία θα έχει την ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τζώρτζη Απόστολο στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  1. Εντεταλμένος Σύμβουλος, ο οποίος θα έχει την ευθύνη θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, ως και τα κατά τόπον αρμοδιότητες της Δ.Κ. Πέρδικας, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πάκο Δημήτριο, στον οποίο παρέχεται και το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων η πράξεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
    2.    Εντεταλμένος Σύμβουλος διαχείρισης μηχανολογικού εξοπλισμού και πολιτικής προστασίας. Ορίζουμε εντεταλμένο σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας Λώλη Ηλία, υπεύθυνο για την διαχείριση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των γραφείων συντήρησης οχημάτων και πολιτικής προστασίας, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής.
    3.    Εντεταλμένος Σύμβουλος λαϊκών αγορών και νεκροταφείων. Ορίζουμε εντεταλμένο σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας Ντάνη Βασίλειο, υπεύθυνο για την λειτουργία των θεμάτων που άπτονται των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων ( λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις ), της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του γραφείου διαχείρισης κοιμητηρίων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής .