Οριστική η ένταξη του Νοσοκομείου Φιλιατών στο ΕΣΠΑ – Δήλωση του Χρ. Κατσούρα

katsouras

Η «οριστική» ένταξη στο ΕΣΠΑ της επέκτασης του νοσοκομείου Φιλιατών μαζί με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (ύψους 15.412.360 € ) στις σημερινές, δύσκολες για τη χώρα, συνθήκες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στο νομό μας.

Οι ποιοτικές μεταλλαγές των δομών υγείας είναι όρος και για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και για την ανάπτυξη του τόπου.