Ο Αντ. Μπέζας στην έναρξη του τριήμερου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου στην Ηγουμενίτσα

tei_mpezas

tei_mpezasΟ Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης  Μπέζας συμμετείχε σήμερα στην Ηγουμενίτσα στην έναρξη του τριήμερου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, με θέμα: «Unity in diversity – social inclusion as a European issue», που διοργάνωσε ο Δήμος της πόλης.

Ο κ. Μπέζας στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Σημαντικός δείκτης του επιπέδου ανάπτυξης μιας κοινωνίας, είναι η ικανότητά της να ενσωματώνει με επιτυχία τα άτομα με διαφορετικά επίπεδα λειτουργίας, προσφέροντας τους ευκαιρίες να ζουν φυσιολογικά τη ζωή τους, μακριά από διακρίσεις. Η συμπεριφορά της πολιτείας προς την αναπηρία αντανακλά την ένταση και την ποιότητα των δεσμών κοινωνικής συνοχής.

Το κοινωνικό κράτος, δεν μπορεί να είναι στατικό αλλά οφείλει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Γι’ αυτό και πρέπει να μεταρρυθμίζεται, αξιοποιώντας τους πόρους που διαθέτει στοχευμένα και δίνοντας προτεραιότητα στους αδύναμους πολίτες του».

«Μία από τις σημαντικότερες πολιτικές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι και η δημιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), το οποίο εξασφαλίζει την ενιαία αντιμετώπιση στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και των ανασφάλιστων πολιτών, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Το ΚΕΠΑ, με τις Υγειονομικές Επιτροπές του σε ολόκληρη την Ελλάδα, το τελευταίο διάστημα, έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ουσιαστικών μέτρων για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σημαντική μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων για πιστοποίηση αναπηρίας.

Ταυτόχρονα, ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες ρυθμίσεις στο πληροφοριακό του σύστημα, προκειμένου να γίνεται αποτελεσματικότερη η διαχείριση και η οργάνωση του όγκου των αιτημάτων που εισάγονται προς επεξεργασία στο σύστημα. Το σύστημα αυτό, αναμένεται να συνδεθεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δημοσίου, ώστε να μπορεί να αντλεί τις απαιτούμενες πληροφορίες για την πιστοποίηση της αναπηρίας (βάσεις δεδομένων, Μητρώα Αναπήρων κλπ). Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπεί η παραβατικότητα και θα ελαχιστοποιηθούν οι μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία.

Επίσης, σχεδιάζεται νέα υπηρεσία η οποία θα επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και να παρακολουθούν μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΚΕΠΑ την πορεία της και το οριστικό αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης που τους αφορά».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Μπέζας ανέφερε:

«Προχθές δημοσιεύτηκε η τριμηνιαία έκθεση της Επιτροπής Απασχόληση, Κοινωνικών Υποθέσεων και Αποκλεισμού της Κομισιόν σε σχέση με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας των χωρών – μελών της Ε.Ε. Από την έκθεση αυτή, προκύπτει το συμπέρασμα ότι:

• Η οικονομική ανάκαμψη που ξεκίνησε την Άνοιξη του 2013 παραμένει εύθραυστη και οι μελλοντικές προοπτικές της απασχόλησης παραμένουν αβέβαιες.

• Η ανεργία παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η μακροχρόνια ανεργία αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο και αυξανόμενο μερίδιο της συνολικής ανεργίας, με σχεδόν 13 εκατομμύρια άτομα να είναι άνεργοι για πάνω από ένα χρόνο. Εξάλλου, ένας τους τρεις ανέργους έχουν μείνει για πάνω από δύο χρόνια χωρίς δουλειά.

• Για τους νέους ανθρώπους, η κατάσταση έχει βελτιωθεί, καθώς μειώθηκε η ανεργία τους στις περισσότερες χώρες – μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, η νεανική ανεργία παραμένει πολύ υψηλή για χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία. Από αυτούς που έχουν δουλειά, σχεδόν οι μισοί έχουν προσωρινές δουλειές και περίπου ένα στους τέσσερις μερική απασχόληση.

• Τα κράτη – μέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για την ενίσχυση του σχήματος της “Εγγύησης Νεολαίας” (Youth Guarantee), ώστε να εξασφαλιστεί πως κάθε νέος άνθρωπος στηρίζεται προκειμένου να βρει, είτε μία προσωρινή δουλειά, είτε να καταρτιστεί. Η «Εγγύηση Νεολαίας» είναι επομένως ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας.

Για αυτούς τους λόγους το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης, στις αρχές του Σεπτεμβρίου, προγραμμάτισε, εμπροσθοβαρικά σε σχέση με τα άλλα Κοινοτικά Προγράμματα την υλοποίηση 27 δράσεων συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ωφελήσει 180.000 περίπου νέους. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες παρεμβάσεων:

• Δράσεις Πρόληψης – Ευαισθητοποίησης – Κινητοποίησης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 110.000 νέοι.

• Δράσεις Μαθητείας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 10.500 νέοι.

• Δράσεις Κατάρτισης – Εκπαίδευσης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 25.500 νέοι.

• Δράσεις Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 22.500 νέοι.

• Δράσεις Επιχειρηματικότητας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 5.500 νέοι και τέλος

• Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 8.000 νέοι».