Ο Γιώργος Αμυράς στον Καλαμά

Στο Δέλτα του Καλαμά, μαζί με τους ανθρώπους του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά Αχέροντα βρέθηκε ο Γιώργος Αμυράς, εκπροσωπώντας τον Σταύρο Θεοδωράκη, προκειμένου να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για τις πιθανές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής.

Η κ. Αλεξάνδρα Ράπτη (δασολόγος) και ο κ. Ανέστης Μαρτίνης (επόπτης-φύλακας), με αγάπη για τον τόπο τους, παρουσίασαν στον βουλευτή και τον κ. Φώτη Ζγούρη (εκπρόσωπο της υποψηφιότητας του Σταύρου Θεοδωράκη για την Θεσπρωτία) στοιχεία για την καταστροφή που συντελείται στα παρόχθια οικοσυστήματα του Καλαμά από:
την παρουσία του μύκητα Ceratocystis platani που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους η οποία νεκρώνει τα πλατάνια κάθε ηλικίας.

Την επιβάρυνση από αστικά, βιομηχανικά, νοσοκομειακά και γεωργοκτηνοτροφικά λύματα

η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που δεν είναι συμβατές με το χαρακτήρα των περιοχών
την αυθαίρετη άσκηση δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων εντός των προστατευόμενων περιοχών χωρίς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν αυτά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, θα μπορούσε να είναι η παροχή κινήτρων (πιστοποίηση προϊόντων) ή η θέσπιση ανταποδοτικών τελών για αυτούς που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόμενων περιοχών, η επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής και η οριστική επίλυση του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων σε όλους τους φορείς διαχείρισης της χώρας.