Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανέλαβε τη Χερσαία Ζώνη αλλά ο… λογαριασμός δε βγαίνει

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας βρίσκεται σε αναμονή για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που θα καθορίζει τον τρόπο απόδοσης του αντισταθμιστικού τέλους, μετά την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης και την πώληση του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε τη σύμβαση παραχώρησης και τα προβλεπόμενα για το Δήμο και την ευρύτερη περιοχή, και θα επανέλθει σε νέα συνεδρίαση για να εξετάσει διεξοδικά όλα τα ζητήματα.

Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νταής ανέφερε ότι η ΚΥΑ, που θα καθορίζει τον τρόπο απόδοσης του αντισταθμιστικού τέλους των περίπου 220.000 ευρώ για τους Δήμους Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, δεν έχει εκδοθεί, ενώ τα έξοδα για τη συντήρηση των περιοχών που παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηγουμενίτσας από τον ΟΛΗΓ θα ξεπερνούν τις 550.000 ευρώ. Μαζί με τα ενοίκια που προσδοκά να εισπράξει ο Δήμος από τους χώρους ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών το έλλειμμα για το Δήμο θα ανέρχεται στις 170.000 ευρώ ετησίως!  Επίσης, δεν προβλέπονται ανταποδοτικά τέλη από τον ΟΛΗΓ προς τον Δήμο για την αποκομιδή απορριμμάτων και τη διοχέτευση λυμάτων, επιβαρύνοντας σημαντικά τα δημοτικά συστήματα.

Ο Αντώνης Μπέζας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ανέφερε ότι υπάρχουν μεγάλα κενά στη σύμβαση. Δεν προκύπτει ρητά η υποχρέωση του παραχωρησιούχου ομίλου Grimaldi να κατασκευάσει τη μαρίνα της Ηγουμενίτσας, ούτε αν θα γίνουν έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των τουριστικών καταφυγίων σε Πλαταριά, Σύβοτα και Σαγιάδα. Όλα παραπέμπονται στο Προγραμματικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ΟΛΗΓ ΑΕ, το οποίο θα κατατεθεί για έγκριση μέχρι το τέλος Ιουνίου και θα επικαιροποιείται κάθε 10 χρόνια.

Επιπλέον, ο Δήμος αναλαμβάνει τη συντήρηση όλων των υποδομών εκτός της χερσαίας ζώνης του ΟΛΗΓ που σχετίζονται με τη λειτουργία του Λιμένα, ενώ το κράτος δεν έχει διαθέσιμα κονδύλια για τον παραλιακό άξονα Πρέβεζα-Ηγουμενίτσα και τον Περιφερειακό της Ηγουμενίτσας, καθιστώντας δύσκολη τη λειτουργία της πόλης.

Ο χώρος στάθμευσης χωρητικότητας 240 θέσεων, που βρίσκεται στη χερσαία ζώνη του ΟΛΗΓ, προορίζεται αποκλειστικά για τη δωρεάν στάθμευση του κοινού και των περιοίκων. Στελέχη του ομίλου Grimaldi δήλωσαν στον Δήμαρχο Νταή ότι δεν θα είχαν αντίρρηση να περάσει στη διαχείριση του Δήμου, αν τους δοθεί η δυνατότητα υποπαραχώρησης και ο Δήμος μελετά τη δημιουργία οργανωμένου χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης.

Όσον αφορά τα κτίρια στο παλιό Λιμάνι που στεγάζουν το Τελωνείο Ηγουμενίτσας και την Περιφερειακή Διεύθυνση του Λιμενικού, αυτά θα περιέλθουν στη διαχείριση του Δήμου για πολιτιστικές χρήσεις μόνο όταν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες απομακρυνθούν, γεγονός που αποτελεί πρόβλημα αφού δεν έχει προβλεφθεί χώρος για τη μεταστέγαση του Τελωνείου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα επανέλθει με νέες προτάσεις και αιτήματα προς την Κυβέρνηση και τον όμιλο Grimaldi, ζητώντας νομοθετικές ρυθμίσεις και προβλέψεις στο Προγραμματικό Σχέδιο Ανάπτυξης, για να αντιμετωπιστούν τα κενά και τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στη σύμβαση παραχώρησης.