Ο ”Καλλικράτης” στην παιδεία… οδηγεί σε οριστικό κλείσιμο το ΤΕΙ της Ηγουμενίτσας;

tei igoumenitsas

Συγχωνεύσεις και συνενώσεις τμημάτων στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ ζητά με επιστολές της προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου.

Συγκεκριμένα, με τις εν λόγω επιστολές, που φέρουν ημερομηνία 01/11/2011, η κ. Διαμαντοπούλου ζητά την εξέταση από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιπτώσεων συγχώνευσης ή συνένωσης τμημάτων. Όπως αναφέρει η ίδια η υπουργός, οι επιστολές της έρχονται σε εφαρμογή του νέου νόμου για τα ΑΕΙ, σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται αναδιάρθρωση στο εσωτερικό των Ιδρυμάτων προς μια εκσυγχρονισμένη λειτουργία και μια ορθολογική αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών.

«Κοινή συνισταμένη είναι η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας σε όλους τους επιμέρους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (σπουδές, παραγωγή γνώσης, καινοτομία, χρηστή και διαφανής διαχείριση, κοκ.)» αναφέρει η υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός, καλεί τα ΑΕΙ και ΤΕΙ να εξετάσουν τις δυνατότητες εσωτερικών αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων και να προχωρήσουν στη δημιουργία Σχολών, στη βάση της επιστημονικής συνάφειας και της ορθολογικής διαχείρισης φοιτητών, επιστημονικού δυναμικού και υποδομών.

Την ίδια ημέρα και επιπρόσθετα στην παραπάνω επιστολή, η υπουργός έστειλε επιστολές στα ΤΕΙ που έχουν Τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ιχθυοκαλλιεργειών, Υδατοκαλλιεργειών και Βιολογικών Καλλιεργειών, τα οποία χαρακτηρίζει «βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας μας και συντελεστές αναπτυξιακής πολιτικής», με τις οποίες ζητά έως τις 10 Δεκεμβρίου 2011, κοινές προτάσεις για τη δημιουργία τριών ισχυρών Τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Τουρισμού, ενός ισχυρού Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο των Ιχθυοκαλλιεργειών και δύο ισχυρών Τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο των Βιολογικών Καλλιεργειών.

Συγχωνεύσεις Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

Στα παραπάνω ΤΕΙ, φυσικά και συμπεριλαμβάνεται και το ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο διαθέτει Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Ιχθυοκομίας – Αλιείας στο παράρτημα της Ηγουμενίτσας.

Η υπουργός καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των συγκεκριμένων επιστημονικών χώρων να καταθέσουν μία τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία τριών ισχυρών τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο των Τουριστικών Επιχειρήσεων, αφού συνεργαστούν μεταξύ τους τα ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου, Κρήτης, Λάρισας, Πάτρας και Πειραιά, που διαθέτουν τέτοια τμήματα  και ενός και μόνο Τμήματος Ιχθυοκομίας μεταξύ των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου και Ηπείρου.

Καλεί δε τα ΤΕΙ να προτείνουν αφού λάβουν υπόψη τις υποδομές, το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό, τον αριθμό σπουδαστών, τις επιστημονικές εργασίες και συνεργασίες με άλλα ιδρύματα, την εύρεση εργασίας των αποφοίτων και την πολιτική της αποκέντρωσης.

Η κ. Διαμαντοπούλου επισημαίνει ότι το υπουργείο θα μεριμνήσει για το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό των τμημάτων που οδηγούνται σε διακοπή λειτουργίας, όπως και για τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης και την ολοκλήρωση των σπουδών όσων σήμερα φοιτούν σε αυτά.

Οι διαφαινόμενες εξελίξεις

Χωρίς βέβαια κανείς να μπορεί να εκφράσει βεβαιότητα, όμως διαφαίνεται ότι τα τμήματα της Ηγουμενίτσας, δεν έχουν ιδιαίτερες ελπίδες επιβίωσης. Και αυτό γιατί:

·         Είναι μέχρι σήμερα ποικιλοτρόπως εκφρασμένη δημόσια αλλά και με εισηγήσεις προς του Υπουργείο Παιδείας, η βούληση της διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου, να μην διατηρηθούν αυτά τα τμήματα στην Ηγουμενίτσα

·         Τα δύο αυτά τμήματα τα τελευταία χρόνια (μετά την καθιέρωση της βάσης του 10) είχαν φθίνουσα πορεία προς μηδαμινό έως ανύπαρκτο αριθμό εισακτέων

·         Τη φετινή χρονιά εξαιρέθηκαν από το μηχανογραφικό που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι για εισαγωγή προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πράγμα βέβαια που συνέβη σε όλα τα ανάλογα τμήματα που οδεύουν προς… συγχώνευση

·         Δεν έχουν στηριχθεί επαρκώς ούτε από το ίδιο το μόνιμο εκπαιδευτικό τους προσωπικό, το οποίο στην πλειοψηφία του ζει σε άλλες περιοχές της χώρας.

·         Στο χρόνο που μεσολάβησε καμία ουσιαστική συζήτηση δεν έγινε ανάμεσα στους τοπικούς φορείς για το μέλλον και την προοπτική των τμημάτων αυτών, ενώ έχει κυριαρχήσει η αίσθηση ότι είναι «χαμένος αγώνας» και πρέπει να «αποδεχτούμε το αναπόφευκτο»

Ελάχιστες ελπίδες για το Ιχθυοκομίας – Αλιείας

Παρόλο βέβαια που η «εξωτερική αξιολόγηση» του τμήματος από πανεπιστημιακούς του εξωτερικού, του τμήματος Ιχθυοκομίας Αλιείας  ήταν θετική και παρόλο που στην έκθεση αναφέρεται ως μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για το συγκεκριμένο τμήμα ότι βρίσκεται σε περιοχή με ανεπτυγμένες υδατοκαλλιέργειες και σημαντικά υδάτινα οικοσυστήματα, ελάχιστες είναι οι ελπίδες για τη διατήρηση στην Ηγουμενίτσα του τμήματος, αφού διαφαίνεται πως στο τέλος ρόλο θα παίξουν – πέραν τον εκπαιδδευτικών κριτηρίων – οι πολιτικές δυναμικές που η κάθε περιοχή διαθέτει.

Σε κίνδυνο και το Ξένων Γλωσσών

 

Το ενδεχόμενο «κλείσιμο» των δύο αυτών τμημάτων, θεωρείται βέβαιο από τους εκπαιδευτικούς, ότι θα συμπαρασύρει και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο εμπόριο.

Αφ’ ενός γιατί εξακολουθεί να ισχύει η βούληση της Διοίκησης του ΤΕΙ να μην διατηρήσει τμήματα στην Ηγουμενίτσα, αφ΄ετέρου γιατί προτάσσεται το επιχείρημα «δεν μπορεί να σταθεί ένα τμήμα μόνο του».

Βέβαια, το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, έχει τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις από τα υπόλοιπα… Είναι συνεχώς αναπτυσσόμενο, με μεγάλο αριθμό εισακτέων και υψηλή βάση.

Το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο προσελκύει σταθερά υψηλό αριθμό πρωτοετών (σχεδόν 300 άτομα το έτος) με βάση εισαγωγής αρκετά πάνω από το 10. Δεδομένης της μοναδικότητας του Τμήματος, οι σπουδαστές  δεν μετεγγράφονται, με συνέπεια ο αριθμός τους να παραμένει σταθερός.

Πάντως η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει εδώ και καιρό τη δημιουργία Σχολής Ξένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας με ταυτόχρονη απορρόφηση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και μετονομασία του σε «Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας» ως τη μοναδική βιώσιμη λύση για το Παράρτημα του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, δεδομένου ότι:

 

ü  Το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο προσελκύει σταθερά υψηλό αριθμό πρωτοετών (σχεδόν 300 άτομα το έτος) με βάση εισαγωγής αρκετά πάνω από το 10. 

ü  Η δημιουργία της προτεινόμενης σχολής θα δώσει πνοή σε έναν νέο κλάδο σπουδών για την Ελλάδα, ο οποίος στο εξωτερικό θεωρείται στυλοβάτης της οικονομίας (λ.χ. στη Γαλλία προσφέρονται 60 σχετικοί κύκλοι σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο). 

ü  Η ελληνική οικονομία θα τροφοδοτηθεί με στελέχη που θα δώσουν ώθηση στην εξωστρέφειά της και θα αποτελέσουν τη γέφυρα επικοινωνίας της πατρίδας μας με τον ευρωπαϊκό και όχι μόνο κόσμο.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία της Σχολής Ξένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω τον τακτικό προϋπολογισμό, διότι αφενός θα βασίζεται στις υφιστάμενες υποδομές και αφετέρου θα υποστηριχτεί από τα ήδη υπηρετούντα μέλη ΕΠ και ΕΕΠ.