Ο κόμβος της Νέας Σελεύκειας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

Εκλογή Αιρετών Αντιπροσώπων για τη συμμετοχή τους στα Δ.Σ. των ΦΟΣΔΑ Ν. Θεσπρωτίας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με των Δήμο Φιλιατών για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΕ 1ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Παρουσίαση πρότασης και έγκριση κατασκευής προσωρινού κυκλοφοριακού κόμβου στη διασταύρωση Νέας Σελεύκειας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη απόφασης για δημοπράτηση του κοινόχρηστου χώρου της Τ.Κ. Λαδοχωρίου (δίπλα από το δικαστικό μέγαρο) για τοποθέτηση και λειτουργία Λούνα Παρκ.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Χορήγηση άδειας έρευνας λατομείου μαρμάρων της «ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ – Χ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε – Ε. ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ – Π. ΛΙΑΚΟΣ Ο.Ε.» Ο.Ε. σε Δημοτική Λατομική έκταση εμβαδού Ε=99497,20τ.μ., εκ των οποίων τμήμα Ε=49673,46τ.μ. βρίσκεται στο Δ.Δ. Πλαταριάς και τμήμα Ε= 49823,74τ.μ. βρίσκεται στο Δ.Δ. Συβότων – Βραχωνά και όλο μαζί στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Χορήγηση άδειας έρευνας λατομείου μαρμάρων της «ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ – Χ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε – Ε. ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ – Π. ΛΙΑΚΟΣ Ο.Ε. – ΒΕΕΜ ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ Α.Ε.» σε Δημοτική Λατομική έκταση εμβαδού Ε=99202,28τ.μ., εκ των οποίων τμήμα Ε=61070,46τ.μ. βρίσκεται στο Δ.Δ. Συβότων – Βραχωνά και τμήμα Ε= 38131,82τ.μ. βρίσκεται στο Δ.Δ. Αργυρότοπου και όλο μαζί στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Χορήγηση άδειας εναπόθεσης – διάστρωσης προϊόντων εκσκαφής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Δ.Δ. ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ)» στην κοινοπραξία «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε» στην τοποθεσία «Βα» περιοχής Αγίας μαρίνας (κάτω από το πρώην εργοτάξιο Τεχνικής Ολυμπιακής) σε έκταση παράλληλη με το δρόμο που χρειάζεται επίχωση».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λατομείου σχιστολιθικών πλακών και όγκων στη θέση «Αμπέλια» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης – παροχές στο τρίγωνο Κόκλυζας».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης» της πρώην κοινότητας Πέρδικας.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Ηγουμενίτσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Αποδοχή χρηματοδότησης από τον Ο.Λ.ΗΓ. για Καρναβαλικές εκδηλώσεις στον Δήμο και τροποποίηση προϋπολογισμού.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ