Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας με αφορμή τα δημοσιεύματα περί διαθεσιμότητας και απολύσεων

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας με αφορμή τα δημοσιεύματα περί διαθεσιμότητας και απολύσεων υπαλλήλων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα στο Δήμο Ηγουμενίτσας δηλώνει τα εξής:
 
Η θέση του Συλλόγου είναι σταθερή.
Είναι κάθετα αντίθετος σε κάθε απόλυση ή μετακίνηση εργαζομένων όπως και στο κλείσιμο Νομικών Προσώπων, θέμα το οποίο έχει επίσης προκύψει το τελευταίο διάστημα.
 
Σε σχέση με το αν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στο Δήμο Ηγουμενίτσας θέτουμε τα εξής ερωτήματα:
1. Έχει πλεονάζον προσωπικό ο τομέας της Καθαριότητας ( αποκομιδή απορριμμάτων και οδοκαθαρισμός) όταν το βασικό επιχείρημα της Δημοτικής Αρχής για να αναθέσει τον παραπάνω τομέα στους ιδιώτες ήταν η έλλειψη προσωπικού;
2. Έχουν πλεονάζον προσωπικό οι διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου όταν έφυγαν με τη διαθεσιμότητα 11 υπάλληλοι με συνέπεια να παρουσιαστούν κενά δημιουργώντας προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου;
3. Υπάρχει πλεονάζον προσωπικό όταν για να καλυφθούν κενές θέσεις (στην Δ/νση Πρόνοιας, Γραφείο Προσωπικού, Δ/νση Πολεοδομίας, Τμήμα Παιδείας, Τμήμα προμηθειών κλπ. ) η Διοίκηση του Δήμου μετακίνησε προσωπικό από άλλα τμήματα-υπηρεσίες όπως από το Κ.Ε.Π., από τους Σχολικούς Φύλακες κλπ. δημιουργώντας προβλήματα λειτουργίας στα τελευταία τμήματα-υπηρεσίες;
4. Υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στην Τεχνική Υπηρεσία όταν για όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Ηγουμενίτσας υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος με την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου;
5. Έχει πλεονάζον προσωπικό η ΔΕΥΑΗ; Ο Τομέας Πρασίνου;
Η κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ήδη εκρηκτική. Το προσχέδιο Νόμου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.», η αξιολόγηση Οργανικών Μονάδων και του Ανθρώπινου Δυναμικού, η συνεχής μείωση πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η απογραφή των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. έχουν ως στόχο να διαλυθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες είναι το στήριγμα των ευπαθών ομάδων, της λαϊκής οικογένειας, έχουν ως στόχο να οδηγηθούν χιλιάδες Δημοτικοί Υπάλληλοι στην απόλυση. Οι εξαθλιωμένοι δήμοι συνεπάγονται εξαθλιωμένες κοινωνίες.
Αυτές οι εξελίξεις που συζητάμε