Ο Σύλλογος Περιβάλλοντος Θεσπρωτίας για τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό στην Αβαρίτσα

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχαιολογικών Χώρων Ν. Θεσπρωτίας σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία Υδροηλεκτρικού Σταθμού, στον ποταμό Καλαμά εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Σουλίου και Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις που θα έχει στο οικοσύστημα του ποταμού το συγκεκριμένο έργο με τον τρόπο τον οποίο έχει σχεδιασθεί.
Πιο συγκεκριμένα:
Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Καλαμάς δέχεται ρυπαντικό φορτίο από το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων (Βιομηχανική Περιοχή, Βιολογικός Καθαρισμός) και από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του οικοσυστήματος κάθε ποταμός αυτοκαθαρίζεται ως ένα βαθμό λόγω της συνεχόμενης ροής του.Κατά συνέπεια η ύπαρξη ενός υδροταμιευτήρα (φράγμα) ο οποίος διακόπτει την φυσική ροή, όπως προβλέπει η μελέτη και η λίμνη μήκους 4 km που δημιουργεί, θα διακόψουν την όποια υπάρχουσα διαδικασία αυτοκάθαρσης του οικοσυστήματος και θα συμβάλουν στην επιπλέον υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων.
Το μειωμένο ποσοστό οξυγόνωσης της λίμνης σε σχέση με αυτό του ποταμού θα συμβάλει στην εξαφάνιση διάφορων ειδών ιχθυοπανίδας από την περιοχή.Δεν είναι η πρώτη φορά που η δημιουργία μιας τεχνητής λίμνης επηρεάζει αρνητικά τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και τις πηγές στην γύρω περιοχή.Το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε σχέση με το οικονομικό όφελος από την παραγόμενηενέργεια είναι πολλαπλάσιο.
Ως Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος δεν είμαστε κατά των Α.Π.Ε αρκεί αυτές να γίνονται με σεβασμό στο περιβάλλον. Είναι αναγκαίο ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές, όπως αυτές του ποταμού Καλαμά, ο σχεδιασμός να γίνεται με γνώμονα την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και όχι το οικονομικό κέρδος των εκάστοτε εταιριών.
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την κατασκευή Υδροηλεκτρικού Σταθμού χωρίς υδροταμιευτήρα (φράγματος) ως μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση.Όπως αναφέρεται και στον οδηγό της WWF για το περιβάλλον και τις Α.Π.Ε.« ιδιαίτερη ώθηση πρέπει να δοθεί στα λεγόμενα μικρά υδροηλεκτρικά έργα τα οποία δεν προϋποθέτουν τη διακοπή ή τη ρύθμιση της ροής του ποταμού. Τα έργα αυτά αγνοήθηκαν από τη ΔΕΗ. Ο οδηγός επίσης αναφέρει «Το πόσο θα επηρεαστεί ένα ποτάμι εξαρτάται από το αν το Υ/Η έχει φράγμα ή απλώς απόληψη μιας ποσότητας ύδατος και επιστροφή του μέσω αγωγού ξανά στο ποτάμι.»
Οφείλουμε να μην επαναλαμβάνουμε λάθη του παρελθόντος και ας θυμηθούμε πως δεν είναι λίγες οι φορές που ένα μικρό έργο μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες και σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κλείνοντας καταγγέλλουμε την Περιφέρεια Ηπείρου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου καθότι δεν μας κάλεσε να εκφράσουμε τη γνώμη μας όπως θα έπρεπε να είχε κάνει εάν ενδιαφερόταν ουσιαστικά για την προστασία του περιβάλλοντος.