Παράσταση Διαμαρτυρίας Λογοθεραπευτών και Γονέων την Ηγουμενίτσα

Λογοθεραπευτές και Γονείς οργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 16/1/2017 στις 9:00π.μ. έξω από το γραφείο του ΕΟΠΥΥ σε συμπαράσταση της διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας στην Αθήνα.
➢ Ζητάμε το Υπουργείο Υγείας να επανεξετάσει σοβαρά το καθεστώς των συμβάσεων «Ειδικής Αγωγής» όπως ορίζεται στο Ν 4447/2016
➢ Ζητάμε να μη συρρικνωθεί ο προϋπολογισμός της «Ειδικής Αγωγής»
➢ Ζητάμε παράταση στο ισχύον καθεστώς μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων
➢ Ζητάμε πραγματικές διαπραγματεύσεις και όχι προσχηματικές

Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών
Σύλλογος Επιστηνόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος
Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών
Επιστημονικός Σύλλογος Λογοθεραπευτών Λογοπαιδαγωγών Ελλάδος
Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών – Ειδικών Παιδαγωγών
Σωματείο Λογοθεραπευτών – Λογοπεδικών Ελλάδος
Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων
Φυσιοθεραπευτές Ειδικής Αγωγής