Παραμένει – προς το παρόν – ο βιοχημικός αναλυτής του ΕΟΠΥΥ στην Ηγουμενίτσα

Με την αριθ. πρωτ. 4960/31.1.2013 απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κ. Ελευθέριου Παπαγεωργόπουλου, ανακλήθηκε η με αριθ. πρωτ. 451/7.1.2013 προηγούμενη απόφαση του Αν. Γενικού Διευθυντή του ΕΟΠΥΥ, με την οποία είχε ζητηθεί η μεταφορά του βιοχημικού αναλυτή από τη ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ Ηγουμενίτσας στη  ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ Ιωαννίνων.

Σημειώνεται ότι ο Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας, με την  από 22.1.2013 επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, είχε ζητήσει να ανακληθεί η απόφαση του Αν. Γενικού Διευθυντή του ΕΟΠΥΥ στην περίπτωση  που δε διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού  στη Θεσπρωτία  και να παραμείνει ο αναλυτής στην Ηγουμενίτσα.