Παρουσίαση Προσχέδιου Δράσης Βιώσιμης Ενεργείας Δήμου Ηγουμενίτσας

igm_logo

igm_logoΟ Δήμος Ηγουμενίτσας στα πλαίσια της συμμετοχής του στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, έχει αναλάβει εθελοντικά να υλοποιήσει μια σειρά από δεσμεύσεις με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 έως το έτος 2030. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού εκπονεί το Σχέδιο δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι δράσεις που πρόκειται να αναλάβει ο Δήμος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.

Η διαδικασία εκπόνησης του ΣΔΒΕ βρίσκεται ήδη στο στάδιο της Δημόσιας Διαβούλευσης του Προσχέδιου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας, μέσω της οποίας οι δημότες και οι επιχειρήσεις καλούνται να διατυπώσουν προτάσεις και σχόλια, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την οριστικοποίηση του ΣΔΒΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υπό εκπόνηση Σχέδιο δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ηγουμενίτσα θα βρείτε στην σελίδα  sdve.igoumenitsa.gr .

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας μέσω e-mail στο info@igoumenitsa.gr