Παύονται οι διοικητές και αναπληρωτές των Νοσοκομείων

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Ιθαγένεια, το υπουργείο Υγείας κατέθεσε τροπολογία, βάσει της οποίας καταργούνται διατάξεις του Ν. 4052/2012 που αφορούν στις μνημονιακές διοικήσεις των νοσοκομείων και την άμεση αποπομπή τους.

Με την τροπολογία αυτή δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό Υγείας:

  • να παύσει «αζημίως» τους μνημονιακούς διοικητές (χωρίς να δοθεί αποζημίωση δηλαδή – υπενθυμίζεται πως πολλοί δεν παραιτήθηκαν, παρά το ότι τους ζητήθηκε από τη νέα κυβέρνηση),
  • να επιλέξει ο ίδιος τους νέους διοικητές, καθώς καταργείται η διάταξη του Ν. 4052/2012, σύμφωνα με την οποία- εάν έφευγε ένας διοικητής νοσοκομείου- στη θέση του έμπαινε ο αμέσως επόμενος στη λίστα που είχε φτιάξει ο τότε υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 της τροπολογίας: «Με αποφάσεις του υπουργού Υγείας είναι δυνατή οτεδήποτε η διακοπή, λήξη θητείας ή παύση Διοικητών ή Αναπληρωτών Διοικητών των νοσοκομείων, αζημίως για το Δημόσιο, καθώς και ο ορισμός νέων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου».

Επιπλέον, καθορίζεται διετής θητεία των διοικητών νοσοκομείων, αντί τριών ετών, και μέσα σε αυτό το διάστημα το υπουργείο Υγείας δευσμεύεται να φέρει νέο τρόπο επιλογής διοικητών νοσοκομείων. Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση, «η πρόβλεψη διετούς θητείας των Διοικητών και των Αναπληρωτών τους αποσκοπεί στην παροχή ικανού χρονικού διαστήματος κατά το οποίο τα μεν Νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με ένα σταθερό καθεστώς διοίκησης, το δε υπουργείο Υγείας θα μπορέσει να επεξεργαστεί και θεσμοθετήσει ένα αξιόπιστο, πραγματικά αξιοκρατικό αλλά ταυτόχρονα και εφαρμόσιμο σύστημα αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων Διοικητών».