Περισσεύουν τα ταξί στην Ήπειρο…

TAKSI IOANNINAΠερισσεύουν τελικά τα ταξί στην Ήπειρο με τα Γιάννινα να έχουν το εντονότερο πρόβλημα και να διακόπτεται πλέον με απόφαση του Περιφερειάρχη η έκδοση νέων αδειών.

Πρόβλημα μεγάλου αριθμού ταξί διαπιστώνεται επίσης στην Άρτα και την Ηγουμενίτσα ενώ λιγότερα του προβλεπόμενου αριθμού είναι τα ταξί στην Πρέβεζα.

Η απόφαση του Περιφερειάρχη με την οποία διακόπτεται η έκδοση αδειών στα Ιωάννινα και γίνονται οι ρυθμίσεις σε όλη την Ήπειρο δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης που σημαίνει ότι περνάει πια στην πράξη.

Αναλυτικά:

1. Έδρα -διοικητική μονάδα Ιωάννινα:
Μαθηματικός τύπος: Α= Π + Πν/1000 *Σ1 όπου
Α = Ο προκύπτων αριθμός Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων
Π = Μόνιμος πληθυσμός της έδρας
Πν = Το σύνολο των διανυκτερεύσεων στην έδρα
Σ! = Συντελεστής
Εφαρμογή του μαθηματικού τύπου: Α= 122.342 + 0/1000 * 1.5 = 184 άδειες ΤΑΞΙ
Υφιστάμενος άδειες: 264
Διαφορά υφισταμένων αδειών και αυτών που προκύπτουν από το μαθηματικό τύπο:
264-184=80.Τουτέστιν έχουν εκδοθεί 80 άδειες επιπλέον αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου.
Αιτήσεις: δέκα (10) για νέες άδειες Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και δύο (2) ειδικής μίσθωσης
Αποτέλεσμα: Σύμφωνα με το νόμο, στην έδρα -διοικητική μονάδα των Ιωαννίνων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν.4070 τα κατατεθέντα αιτήματα δεν ικανοποιούνται στο σύνολό τους και η προβλεπόμενη από το άρθρο 106 και επόμενα άρθρα διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διακόπτεται.
Επιμερισμός αδειών Ε.Δ. Χ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.: Δεν συντρέχει περίπτωση.
2. Έδρα -Διοικητική μονάδα Ασπραγγέλων.
Υφιστάμενες άδειες: μηδέν (0)
Αριθμός αδειών που προκύπτουν από τον μαθηματικό τύπο: (806+0/1000)*15.=1.209=1
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) ειδικής μίσθωσης.
Διαφορά υφισταμένων-οριζόμενων από το μαθ. τύπο:0-1=-1
Επιμερισμός: Δεν συντρέχει περίπτωση.
3. Έδρα -Διοικητική Μονάδα Γρεβενητίου:
Υφιστάμενες άδειες: Μία (1).
Αριθμός αδειών που προκύπτουν από το μαθηματικό τύπο: (1594+0)/1000*1.5=1084=2
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα μετατροπής ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφισταμένων – Οριζόμενων από το μαθ. τύπο: 1-2=-1
Επιμερισμός: Δεν συντρέχει περίπτωση.
4. Έδρα Διοικητική μονάδα Kαλενζίου:
Υφιστάμενες άδειες: μηδέν (0).
Αριθμός αδειών που προκύπτουν από το μαθηματικό τύπο (2207+Ο)/1000*1.5=3.310=3
Διαφορά υφισταμένων-οριζόμενων από το μαθ. τύπο:0-3=-3
Κατατεθέντα αιτήματα: Τέσσερα (4). Δύο (2) Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ και δύο (2)για Ε.Δ.Χ ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. Επιμερισμός Αδειών: Δύο (2) Ε.Δ.Χ ΕΙΔ. ΚΙΣΘ. και ένα (1) Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ, με κριτήριο την δυνατότητα διαπραγμάτευσης στους χρήστες που παρέχει ο νόμος.
5. Έδρα – Διοικητική μονάδα Δίστρατου.
Υφιστάμενες άδειες: Μία (1)
Αριθμός αδειών που προκύπτουν από μαθηματικό τύπο: (279+0)/1000*1.5=0.418=μηδέν(ο).
Διαφορά υφισταμένων-οριζόμενων από μαθ. τύπο: 1-0=1
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) αίτημα μετατροπής Ε.Δ.Χ σε Ε.Δ.Χ ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.
Επιμερισμός: Δεν συντρέχει περίπτωση.
6. Έδρα – Διοικητική μονάδα Καλπακίου:
Υφιστάμενες άδειες: Δέκα τέσσερις (14).
Αριθμός αδειών σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (9258+0)/1000*1.5=13.887=14
Κατατεθέντα αιτήματα: Δύο (2). Ένα (1) για ΕΔΧ ΤΑΞΙ και ένα (1) για ΕΔΧ.ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφιστάμενων – οριζόμενων από μαθ. τύπο: 14-14=0
Επιμερισμός: Δεν συντρέχει περίπτωση.
7. Έδρα – Διοικητική Μονάδα Κληματιάς:
Υφιστάμενες άδειες: τέσσερις (4).
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) για ΕΔΧ ΤΑΞΙ
Αριθμός αδειών σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (4019+0)/1000*1.5=6.028=6
Διαφορά υφιστάμενων-οριζόμενων από μαθ. τύπο: 4-6=-2
Επιμερισμός αδειών (ΕΔΧ ΤΑΞΙ, ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ): Δεν συντρέχει περίπτωση
8. Έδρα – Διοικητική μονάδα Κόνιτσας:
Υφιστάμενες άδειες: Δώδεκα (12)
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (3629+0)/1000* 1.5=5,443=5
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) ειδικής μίσθωσης
Διαφορά υφιστάμενων -οριζόμενων από μαθ. τύπο; 12-5=7
Επιμερισμός αδειών: Δεν συντρέχει περίπτωση.
9. Έδρα – Διοικητική μονάδα Μετσόβου:
Υφιστάμενες άδειες: εξ (6)
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο (6216+0)/1000*1.5=εννέα (9)
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1), μετατροπής ΕΔΧ σε ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφιστάμενων-οριζόμενων από μαθ. τύπο: 6-9=-3
Επιμερισμός αδειών: Δεν συντρέχει περίπτωση.
10. Έδρα – Διοικητική Μονάδα Ρωμανού:
Υφιστάμενες άδειες: Μία (1)
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο (505+0)/1000*1.5=0.757=1
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) μετατροπής ΕΔΧ σε ΕΔΧ ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφιστάμενων-οριζόμενων από το μαθ. τύπο: 1-1=0
Επιμερισμός αδειών: Δεν συντρέχει περίπτωση.
11. Έδρα – Διοικητική μονάδα Tύριας:
Υφιστάμενες άδειες: Μία (1).
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (1546+0)/1000=2.319=2
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) μετατροπής ΕΔΧ σε ΕΔΧ. ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφιστάμενων-οριζόμενων από μαθ. τύπο: 1-2=-1
Επιμερισμός αδειών: Δεν συντρέχει περίπτωση.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ:
Έδρα – Διοικητική μονάδα Ηγουμενίτσας
Υφιστάμενες άδειες: τριάντα επτά (37)
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (18843+0)/1000*1.5=28.25=28
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1)
Διαφορά υφιστάμενων-οριζόμενων από μαθ. τύπο:
37-25=12
Επιμερισμός αδειών: Δεν συντρέχει περίπτωση

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ:
Έδρα – Διοικητική μονάδα Άρτας:
Υφιστάμενες άδειες: Ενενήντα (90).
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (33043+0)/1000 *1.5=49.6=50
Κατατεθέντα αιτήματα: Τρία (3) δύο ΕΔΧ ΤΑΞΙ, ένα ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφιστάμενων – Οριζόμενων από μαθ. τύπο: 90-50=40
Επιμερισμός αδειών: Δεν συντρέχει περίπτωση
Έδρα – Διοικητική Μονάδα Πέτα:
Υφιστάμενες άδειες: Δύο (2)
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (1996+0)/1000*1.5=2,994=3
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) ΕΔΧ.ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφιστάμενων-οριζόμενων από μαθ. τύπο: 2-3=-1
Επιμερισμός: Δεν συντρέχει περίπτωση.
Το Έδρα διοικητική μονάδα Βουλγαρελίου:
Υφιστάμενες άδειες: Μία (1) ΕΔΧ.ΤΑΞΙ
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (1029 +0)/1000*1.5=2
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1) ΕΔΧ
Επιμερισμός αδειών: Δεν συντρέχει περίπτωση.

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έδρα – Διοικητική Μονάδα Πρέβεζας
Υφιστάμενες άδειες: Είκοσι Τέσσερις (24).
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: (21937+0)/1000*10.5=32.9=33
Κατατεθέντα αιτήματα: Εννέα (9), Επτά (7) ΕΔΧ και Δύο (2) ΕΔΧ ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.
Διαφορά υφιστάμενων – Οριζόμενων από το μαθηματικό τύπο: 24-33=-9
Έχει κατατεθεί αίτημα από ενδιαφερόμενο για την απόκτηση Δύο (2) αδειών, μία για ΔΧ και μία για ΕΔΧ.ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.
Το ίδιο πρόσωπο είναι κάτοχος μίας ακόμη άδειας ΤΑΞΙ. Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 85 παρ. 6 του Ν. 4070/2012), το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να αποκτήσει περισσότερες από δύο (2) άδειες και ως εκ τούτου το αίτημά του για την απόκτηση και τρίτης αδείας αυτής της ΕΔΧ, με βάση τον επιμερισμό που καθορίζεται παρακάτω απορρίπτεται.
Επιμερισμός αδειών: Εξ (6) άδειες Ε.Δ.Χ και δύο (2) ΕΔΧ ΕΙΔ,ΜΙΣΘ.

Έδρα – Διοικητική Μονάδα Καναλίου
Υφιστάμενες άδειες: Μία (1).
Άδειες σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο: 1262+ 0/1000* 1.5= Δύο (2)
Κατατεθέντα αιτήματα: Ένα (1).
Διαφορά υφιστάμενων – Οριζόμενων από το μαθηματικό τύπο: 1-2=-1
Επιμερισμός: Δεν συντρέχει περίπτωση.
Η χορήγηση των νέων αδειών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 25 και 106 και των επόμενων του N. 4070/2012.
Για τη έδρα -Διοικητική μονάδα Καλεντζίου της ΠΕ Ιωαννίνων για την οποία τα κατατεθέντα αιτήματα είναι περισσότερα (κατά ένα) αυτών που προκύπτουν σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με άρθρο 106 παρ. 7α του Ν. 4070/2012.