Περιφέρεια Ηπείρου: Τι είναι το Διασυνοριακό Δίκτυο για την προώθηση των Οινικών Προϊόντων

To Wine net είναι ένα Πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία» και στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος. Από την ελληνική πλευρά στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν η Ήπειρος Αναπτυξιακή και ο Δήμος Κόνιτσας, ενώ από την Ιταλική 2 δήμοι της Περιφέρειας Απουλίας, ο Δήμος Guagnano και ο Δήμος Cellino San Marco.

Ο πλήρης τίτλος του Προγράμματος είναι «Διασυνοριακό Δίκτυο για την προώθηση των Οινικών Προϊόντων».

Όπως δηλώνει και ο τίτλος του προγράμματος, κύριος στόχος είναι η προβολή και προώθηση των προϊόντων της αμπέλου και η ανάπτυξη του οινικού τουρισμού. Στοχεύουμε με άξονα την άμπελο και το κρασί να ενισχύσουμε αλλά και να δημιουργήσουμε συνέργειες και συνεργασίες όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων. Το τελικό οινοτουριστικό προϊόν θα πρέπει να αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον οίνο σε συνδυασμό με τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και να επηρεάζει την επιλογή προορισμών αναψυχής της Ηπείρου.

Μέσα από το πρόγραμμα ενισχύονται και προβάλλονται τόσο οι αμπελοπαραγωγοί μας, όσο και τα οινοποιεία μας, αλλά και η παραγωγή τσίπουρου, ξυδιού, οιδύποτων και τοπικών προϊόντων. Αναδεικνύεται το φυσικό περιβάλλον της Ηπείρου, η ιστορία μας και ο πολιτισμός μας. Στην κατεύθυνση αυτή, ελπίζουμε:

σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους εταίρους,

στη δημιουργία ελκυστικότερων προϊόντων,

στην αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων μας

αλλά και της επισκεψιμότητας της περιοχής μας που είναι και οι τελικοί στόχοι.