Περιφερειάρχης: Ανεπαρκής κι εσφαλμένος ο νέος Αναπτυξιακός

KAXRIMANHSΕκτός ενισχύσεων αφήνει τον τουριστικό κλάδο της Ηπείρου ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Όλη η παραλιακή ζώνη, Πρέβεζα, Πάργα, Πέρδικα και Σύβοτα, εξαιρούνται από τις περιοχές ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης, χαρακτήρισε εσφαλμένο και ανεπαρκή το νέο αναπτυξιακό, υπογραμμίζοντας ότι είναι μεγάλο λάθος να κόψουν τα φτερά στον κόσμο που θέλει να επενδύσει.

Η κυριότερη ένσταση της Περιφέρειας, αφορά την μη ένταξή της παραλιακής ζώνης της Ηπείρου στις “Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων”. Όπως υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, η ένταξή της πρέπει να γίνει “δεδομένου ότι η Περιφέρεια μας είναι από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης ως αναφορά το ΑΕΠ, με την ανεργία να καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, ενώ διαπιστώνεται αύξηση της μεταναστευτικής ροής νέων προς χώρες του εξωτερικού”.

“Ήδη η Περιφέρεια Ηπείρου- προσθέτει- προκειμένου να ενισχύσει τις υποδομές στο παραλιακό μέτωπο, έχει εντάξει στο Επιχειρησιακό της πρόγραμμα έργα κατασκευής αποχετεύσεων και βιολογικών καθαρισμών.

Ο χαρακτηρισμός της παραλιακής ζώνης ως “ειδική περιοχή” θα δώσει επιπρόσθετα κίνητρα στους κατοίκους της, αλλά και σε άλλους ώστε να επενδύσουν στην περιοχή.

Η ένταξη της παραλιακής Ηπείρου στις “Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων”, συνιστά, πέραν των ανωτέρω και αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος, καθώς ήδη έχει προηγηθεί ανάλογη προσθήκη και για άλλες περιοχές που είναι κορεσμένες από τουριστικές μονάδες”.

Ο Περιφερειάρχης, καταθέτει επίσης δύο ακόμη προτάσεις προς διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και της Ηπείρου. Η πρώτη αφορά την αύξηση του ποσοστού για κτιριακές εγκαταστάσεις, στο 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Η δεύτερη αφορά την επανεξέταση των προβλέψεων, όσον αφορά την ρύθμιση και κατάταξη παλαιών και νέων επιχειρήσεων, ώστε να μη προκαλούνται κωλύματα και προβλήματα στην υλοποίηση σχετικών επενδυτικών σχεδίων και προτάσεων, κυρίως από παλαιές υγιείς επιχειρήσεις, που έχουν την σχετική δυνατότητα επέκτασης, αύξησης της δυναμικότητας κ.λπ.