Ποιες δυνατότητες και δικαιώματα έχουν οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας

Η κρίση έχει χτυπήσει καθενός την πόρτα και Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου βλέποντας ότι τα μέλη του δεν μπορούν να καλυφθούν ασφαλιστικά εξέδωσε ειδική ενημέρωση για τους ανασφάλιστους και τα προστατευόμενα μέλη τους. Έτσι με αυτό τον τρόπο ο Εμπορικός σύλλογος Αγρινίου «Ερμής» με επιστολή προς τα μέλη του ενημερώνει για τις δυνατότητες και τα δικαιώματα τους. Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι οι ανασφάλιστοι καθώς και τα προστατευόμενα μέλη τους, έχουν μέχρι 28-2-2015 τις εξής δυνατότητες:

1) ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Εκδίδεται από τα ΚΕΠ και παρέχει δικαίωμα διαγνωστικών εξετάσεων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στα ΚΕΠ είναι:

–          εκκαθαριστικό έτους 2013

–          αστυνομική ταυτότητα

–          ΑΜΚΑ

Για τυχόν προστατευόμενα μέλη απαιτούνται:

–          ΑΜΚΑ

–          αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(Υπάρχουν κριτήρια που μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη του αιτήματος τα οποία δεν έχουν δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα)

2) ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΕΔΥ – ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού στο ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ) με γιατρό της ειδικότητας που χρειάζονται, στα τηλέφωνα: 2641047291 – 2641044175.

Θα πρέπει να προσκομίσουν στο ραντεβού το παλαιό αθεώρητο βιβλιάριό τους και ο γιατρός συνταγογραφεί με την ένδειξη ανασφάλιστος.

3) ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κατά την εισαγωγή του σε δημόσιο νοσοκομείο ο ανασφάλιστος συμπληρώνει μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει χάσει την ασφαλιστική του ικανότητα και επιθυμεί να του χορηγηθεί δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ανασφάλιστος να γνωρίζει το ΑΜΚΑ του.