Ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες για τα ελλείμματα στους πρώην Δήμους

leftaaaaaaaaaaaa

leftaaaaaaaaaaaaΟλοκληρώθηκε η διαδικασία της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τους τρείς Δήμους (Μαργαριτίου, Πέρδικας και Παραποτάμου) στους οποίους από τον ταμειακό έλεγχο είχαν αποκαλυφθεί ελλείμματα για τη χρήση του 2010.
Το πόρισμα της ΕΔΕ, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αποδίδει ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες τόσο σε αιρετούς όσο και σε υπαλλήλους των ΟΤΑ αυτών, διαφοροποιημένες κατά περίπτωση. 
Συγκεκριμένα:

Στο Δήμο Μαργαριτίου:
Η πραγματική διαφορά είναι 7.387,08 ευρώ, τα οποία ήταν αποτέλεσμα λογιστικών λαθών (έλλειψη παραστατικών στοιχείων παρακράτησης φόρου). Για το ποσό αυτό η ΕΔΕ εισηγείται την επιστροφή του εντός 48 ωρών στα ταμεία του Δήμου και την πειθαρχική, αλλά όχι ποινική, δίωξη του Δημοτικού Ταμία και μόνον. Δεν αποδίδονται ούτε πειθαρχικές ούτε ποινικές ευθύνες στον πρ. Δήμαρχο κ. Ιωάννη Λώλο. 
Στην Κοινότητα Πέρδικας:
Η συνολική αδιευκρίνιστη διαφορά, ανέρχεται στο ποσό των 65.509,94 ευρώ. Η ΕΔΕ εισηγείται την άμεση επιστροφή του ποσού στα ταμεία του Δήμου Ηγουμενίτσας, την πειθαρχική και ποινική δίωξη του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών, διότι θεωρεί ότι με πράξεις και ενέργειές του προξένησε ζημιά στην πρ. Κοινότητα και την πειθαρχική δίωξη τριών ακόμα υπαλλήλων, διότι θεωρεί ότι δεν προέβησαν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της πρ. Κοινότητας.
Η ΕΔΕ δεν εισηγείται την ποινική δίωξη του πρ. Κοινοτάρχη κ. Πάκου αλλά, αφήνει στην κρίση της προϊσταμένης Αρχής (Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης), την πειθαρχική δίωξη του σε σχέση με το αν ο έλεγχος που άσκησε στους υπαλλήλους του ήταν πλημμελής. Πάντως εισηγείται τον άμεσο Διαχειριστικό έλεγχο των προηγούμενων οικονομικών ετών για την Κοινότητα Πέρδικας.
Πάντως το σύνολο του ποσού έχει επιστραφεί από τον υπεύθυνο των οικονομικών υπηρεσιών υπάλληλο.
Στο Δήμο Παραποτάμου:
Στο Δήμο Παραποτάμου, τα οικονομικά στοιχεία είναι τουλάχιστον πολύπλοκα… αφού το έλλειμμα ανέρχεται τελικά σε 216.015,79 ευρώ. Συγκεκριμένα στο Δήμο Παραποτάμου κατά την αντιπαραβολή των γραμματίων είσπραξης με το extait της Τράπεζας, διαπιστώθηκε ότι για 11 χρηματικές εντολές που κατατέθηκαν στην Τράπεζα δεν εκδόθηκαν τα αντίστοιχα γραμμάτια είσπραξης συνολικού ποσού 197.000€ περίπου.
Ταυτόχρονα δεν έχουν αποδοθεί φόροι και ασφαλιστικές εισφορές ποσού 27.757,33€ ενώ έχουν βρεθεί και καταχωρημένες πληρωμές με ποσά μεγαλύτερα των αποδείξεων στις οποίες αντιστοιχούσαν.
Η ΕΔΕ διαπιστώνει «σωρεία ελλείψεων παραστατικών στοιχείων» στο Δήμο Παραποτάμου και θεωρεί επιβεβλημένο να γίνει Άμεσος Διαχειριστικός Έλεγχος και για τα προηγούμενα Οικονομικά Έτη. 
Η ΕΔΕ εισηγείται την ποινική και πειθαρχική δίωξη τόσο των δύο υπαλλήλων του ταμείου του Δήμου Παραποτάμου, όσο και του πρ. Δημάρχου κ. Ιωάννη Τζάνη, διότι «ως Δήμαρχος δεν τήρησε με ακρίβεια τους Νόμους (ειδικά ως προς τη χρηστή διαχείριση)», ενώ «δεν άσκησε τον απαιτούμενο έλεγχο προς τους υπαλλήλους του Δήμου για την ορθή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου».   
Μάλιστα, χαρακτηρίζει την ζημία που υπέστη ο Δήμος Παραποτάμου «ιδιαίτερα μεγάλου βαθμού».
Είναι χαρακτηριστικό ότι, στα συνοδευτικά έγγραφα της ΕΔΕ (καταθέσεις μαρτύρων, υπομνήματα κ.α.) περιγράφεται ως πάγια τακτική εκτέλεσης έργων, η ανάθεση, χωρίς καμία διαδικασία από το Δήμαρχο Παραποτάμου, έργων σε πρόσωπα της επιλογής του που δεν εξέδιδαν παραστατικά. Αναφέρεται δε, ότι για τα ποσά αυτά ο Δήμαρχος έβρισκε και τελικά πήγαινε στην ταμειακή υπηρεσία παραστατικά από άλλα πρόσωπα!
Οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί έχουν ήδη ζητηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, κρατήσεις που αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές Νομικών Προσώπων του Δήμου Παραποτάμου, επίσης δεν φαίνεται να έχουν καταβληθεί, ενώ ερωτηματικό παραμένει αν ο ίδιος τρόπος διαχείρισης ασκήθηκε και στην ΤΕΔΚ του Νομού Θεσπρωτίας της οποίας παλαιότερα υπήρξε πρόεδρος ο κ. Τζάνης.
Το πόρισμα της ΕΔΕ, η οποία διενεργήθηκε από μόνιμο υπάλληλο άλλου ΟΤΑ της Ηπείρου (εκτός Θεσπρωτίας) για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας, διαβιβάστηκε τόσο στη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το πειθαρχικό του μέρος, όσο και στον εισαγγελέα για την άσκηση των ποινικών διώξεων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ήδη ξεκίνησε η κλήση από τον εισαγγελέα υπαλλήλων για καταθέσεις και σχηματισμό δικογραφίας.

Σ.Σ. Αντικείμενο της έρευνας υπήρξε και ο Δήμος Συβότων στον οποίο “Δεν υπάρχει καμία διαφορά” και η έρευνα έκλεισε.

Οι εγκεκριμένες θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Ήπειρο – 440 θέσεις στη Θεσπρωτία
Με περικοπές στις θέσεις που είχαν αιτηθεί οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς και οργανισμοί, συνοδεύτηκε η ανακοίνωση της κατ’ αρχή αξιολόγησης για τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας στην Ήπειρο.
Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι αιτήσεις υπερκάλυπταν τον στόχο των 2950 θέσεων εργασίας που αφορούσε την Ήπειρο και τον οποίο είχε ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας πριν από ένα περίπου μήνα.

Ποιοί μπορούν να απασχοληθούν
Το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας δημιουργεί θέσεις για πέντε κατηγορίες ανέργων:
Μακροχρόνια άνεργοι, υποαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι έως 30 ετών, επιστήμονες και βραχυχρόνια άνεργοι που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και να λαμβάνουν για πέντε μήνες μηνιαίο επίδομα κοινωνικής εργασίας 625 ευρώ.
Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής εργασίας γίνεται βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης, μέσω ΑΣΕΠ και όχι μέσω ΜΚΟ, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά και είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις.
Σημαντικά κριτήρια επιλογής είναι η κατάσταση ανέργου, η οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.), το οικογενειακό εισόδημα, η κατάσταση υγείας του ανέργου και η εντοπιότητα.

Οι θέσεις στην Ήπειρο
Στην Περιφέρεια Ηπείρου εγκρίθηκαν μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ 440 θέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στις Περιφερειακές Ενότητες:
Ιωαννίνων (220), Θεσπρωτίας (20), Άρτας (90) και Πρέβεζας (110).
Μέσω της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, 325 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις Περιφερειακές Ενότητες:
Ιωαννίνων (110), Άρτας (100), Πρέβεζας (50) και Θεσπρωτίας (65).
Αναφορικά με τις θέσεις στους Δήμους:
Εγκρίθηκαν στο Δήμο Ιωαννιτών 180 θέσεις, στο Δήμο Κόνιτσας 70, στο Δήμο Ζίτσας 70, στο Δήμο Μετσόβου 50, στο Δήμο Ζαγορίου 50, στο Δήμο Πωγωνίου 70, στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων 50 και στο Δήμο Δωδώνης 88.
Στους υπόλοιπους δήμους της Ηπείρου, εγκρίθηκαν στο Δήμο Πρέβεζας 120 θέσεις, στο Δήμο Ζηρού 110, στο Δήμο Πάργας 60, στο Δήμο Σουλίου 80, στο Δήμο Ηγουμενίτσας 160, στο Δήμο Φιλιατών 40, στο Δήμο Αρταίων 300, στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων 50, στο Δήμο Ν. Σκουφά 75 και στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη 40.

Μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ εγκρίθηκαν θέσεις για νοσοκομεία της Ηπείρου και συγκεκριμένα 45 για το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», 40 για το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας και 20 για το Νοσοκομείο Φιλιατών.

Στο σύνολό τους εγκρίθηκαν οι θέσεις για την Ομοσπονδία Τουριστικών και Αγροτουριστικών καταλυμάτων (2), για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ιωαννίνων (6), για τη Χορωδία Πρέβεζας Αρμονία (5) και για το Κέντρο Έρευνας και Στήριξης Θυμάτων Κακοποίησης, Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Προστασίας Μονογονεϊκών Οικογενειών Πρέβεζας (6).

Επίσης εγκρίθηκαν 5 αιτούμενες θέσεις για τη Γαλακτοκομική Επαγγελματική Σχολή Ιωαννίνων, και 10 για το Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
Μέσω της Πίνδου Περιβαλλοντικής, ως φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, εγκρίθηκαν  56 θέσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου, 15 θέσεις στον Φορέα Διαχείρισης Πίνδου, 10 θέσεις στον Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας, 41 θέσεις στον Φορέα Διαχείρισης Τζουμέρκων και 71 θέσεις στην Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου και για τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες.
Μέσω της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης εγκρίθηκαν 12 θέσεις στο ΚΕΘΕΑ, αριθμός αντίστοιχος με τις αιτούμενες.
Μέσω του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ εγκρίθηκαν 70 θέσεις στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής.
Τέλος, μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εγκρίθηκαν για αναπτυξιακά προγράμματα 50 θέσεις στο νομό Ιωαννίνων, 35 στο νομό Θεσπρωτίας, 29 στο νομό Πρέβεζας και 30 στο νομό Άρτας.