Πρέβεζα: Επιμένει ο Δήμος για την έδρα του ΤΕΙ

TEI PREBEZA Την συνέχιση των προσπαθειών για την μεταφορά της έδρας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στην Πρέβεζα, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση.

Όπως τονίζεται στο κείμενο του ψηφίσματος η απόφαση για τοποθέτηση της έδρας ΣΔΟ στην Ηγουμενίτσα είναι άδικη και απαράδεκτη και έτσι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Σημειώνεται δε, ότι στο ΤΕΙ της Πρέβεζας το οποίο διαθέτει σύγχρονες κτιριακές υποδομές απαραίτητες για την έδρα της Σχολής, υπηρετούν 17 μόνιμοι καθηγητές και στην Ηγουμενίτσα μόνο δύο, ενώ ο αριθμός των ενεργών φοιτητών για την Πρέβεζα είναι 600 και για την Ηγουμενίτσα 200.

Στο ψήφισμα μεταξύ των άλλων σημειώνεται:
Πρόσφατα εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει την έδρα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στην Ηγουμενίτσα.
– Για μας η απόφαση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή,
– Γιατί την θεωρούμε άδικη και απαράδεκτη,
– Γιατί πιστεύουμε ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται για μεταρρυθμίσεις στην Ανώτατη Παιδεία, θα πρέπει να παίρνονται με μοναδικά κριτήρια τα Ακαδημαϊκά και τα Εκπαιδευτικά,
– Δεν μπορεί το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας να αγνοεί ότι στην Πρέβεζα υπηρετούν 17 μόνιμοι καθηγητές ,ενώ στην Ηγουμενίτσα μόνο 2,
– Στην Πρέβεζα φοιτούν 600 ενεργοί φοιτητές, στην Ηγουμενίτσα 200,
– Η Πρέβεζα διαθέτει σύγχρονες κτιριακές υποδομές , απαραίτητες για την Έδρα της Σχολής.
Ύστερα από τα παραπάνω ζητάμε την μεταφορά της έδρας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στην Πρέβεζα.