Πρέβεζα: Με γυναίκα στο τιμόνι του Δημοτικού Συμβουλίου

DS_PREBEZASΗ δημοτική σύμβουλος Παρθενία Καζάκου είναι η νέα πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας.

Η αντικατάσταση του μέχρι τώρα προέδρου κ. Πιπιλίδη ήταν αναμενόμενη καθώς ο τελευταίος φαίνεται ότι θα αναλάβει για το δεύτερο μέρος θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής το καυτό πόστο των οικονομικών, από τη θέση του αντιδημάρχου.

Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και ο Γραμματέας προέρχονται από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης του Στέργιου Γιαννάκη.

Στη θέση του αντιπροέδρου λοιπόν εξελέγη ο Παύλος Σαραμπασίνας και του Γραμματέα ο Κώστας Κατέρης.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαίλης, εκτιμάται ότι άμεσα, ίσως κι εντός της Δευτέρας θα προχωρήσει στην ανακοίνωση των νέων αντιδημάρχων.

Οι ανακατατάξεις αναμένεται να είναι αρκετές όμως κι αυτή τη φορά θα διατηρηθούν οι ισορροπίες τόσο οι πολιτικές όσο και οι γεωγραφικές.