Προβολή και ανάδειξη της βραβευμένης επιστημονικής δραστηριότητας του ΤΕΙ Ηπείρου

Προβολή και ανάδειξη της βραβευμένης επιστημονικής δραστηριότητας, της ερευνητικής ομάδας με επικεφαλή το Δρ. Αλέξανδρο Τζάλλα, Καθηγητή Εφαρμογών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, στο πλαίσιο της δράσης «Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

H βραβευμένη δραστηριότητα αφορά τη δημιουργία συστημάτων οικιακής παρακολούθησης ασθενών με νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Τέτοιες συσκευές, που να εστιάζουν στα κινητικά προβλήματα της νόσου του Πάρκινσον δεν είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά. Η ανάπτυξη, μελέτη και χρήση όλων αυτών των φορέσιμων συσκευών και mobile εφαρμογών στους ασθενείς, στοχεύει στην εισαγωγή της έννοιας της συνεχούς και αντικειμενικής παρακολούθησης της κινητικής κατάστασης του ασθενούς στο σπίτι, και συνεπώς αποτελεί σημαντικό βοηθητικό εργαλείο υποστήριξης της ιατρικής πρακτικής για την παροχή βέλτιστης και εξατομικευμένης υγείας στους ασθενείς.

Τα μέλη της ερευνητική ομάδας αποτελούνται από τους:

·         Αλέξανδρος Τζάλλας, Καθηγητής Εφαρμογών, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

·         Μάρκος Τσίπουρας, Επιστημονικός Συνεργάτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

·         Ιωάννης Σμάνης, Υποψήφιος Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

·         Σπύρος Κονιτσιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

·         Ευάγγελος Καρβούνης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

·         Νικόλαος Γιαννακέας, Επιστημονικός Συνεργάτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο προβάλλεται στο κόμβο της Δράσης «Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία»: http://excellence.minedu.gov.gr του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Ο συγκεκριμένος κόμβος προβάλλει τις σημαντικότερες διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο της κοινότητας των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και αποτελεί το σημείο αναφοράς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής Αριστείας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Δράσης, έχει δημιουργηθεί μια σύντομη παρουσίαση της βραβευμένης ερευνητικής δραστηριότητας: 

http://excellence.minedu.gov.gr/listing/720-tzallas

η οποία πλαισιώσει τη βιντεοπαρουσίαση της ερευνητικής ομάδας, της ερευνητικής δραστηριότητας και του τμήματος στον κόμβο της Αριστείας:

https://www.youtube.com/watch?v=T8Dbury4hBw

Η παραπάνω έρευνα του κ. Τζάλλα και των συνεργατών του στηρίζεται σε διεθνή και μακροχρόνια επιστημονική και τεχνολογική εμπειρία.

Η Διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια και για το εξαιρετικό αποτέλεσμα και εύχεται η ερευνητική ομάδα να  συνεχίσει το επιτυχημένο έργο της.

Από το τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Κυριακούλα Κουτσούμπα