Προεγκρίθηκε από το ΥΠΕΚΑ η χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας Α.Σ.Α. Ηπείρου

xyty1

xyty1Η Περιφερειακή Αρχή, υλοποιώντας στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της, προωθεί με γοργούς ρυθμούς την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες όλης της Ηπείρου. 

 Ήδη το Υπουργείο  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με απόφαση που υπογράφτηκε στις 9 Μαΐου 2012 προενέκρινε τη χωροθέτηση της Μονάδας στη θέση «Λατομείο Εγνατία» του Ν. Ιωαννίνων, κατόπιν της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του έργου.

Παράλληλα η Περιφέρεια, την περασμένη εβδομάδα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  ανέδειξε το μελετητικό  σχήμα για την εκπόνηση της μελέτης, (προϋπολογισμού 445.840,03 ευρώ πλέον ΦΠΑ),  ολοκληρώνοντας σε αυτό το στάδιο τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την ωρίμανση κατασκευής του έργου. 

Σύμφωνα με την προέγκριση του ΥΠΕΚΑ, η μονάδα θα κατασκευαστεί σε γήπεδο συνολικής έκτασης 150 στρεμμάτων, που ανήκει διοικητικά στο Δήμο Δωδώνης. Στην απόφαση του Υπουργείου  λαμβάνονται υπόψη οι θετικές γνωμοδοτήσεις 27 φορέων της Ηπείρου και της Κεντρικής Διοίκησης.