Προεκλογική συγκέντρωση Λαϊκης Ενότητας

laikienothta

Προεκλογική συγκέντρωση Λαϊκής Ενότητας
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρη στις 8:00μμ στον Πεζόδρομο (Hondos)laikienothta