ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΥΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

sintoris_dikigorikos_silogos

sintoris_dikigorikos_silogosΜία σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες του τελευταίου έτους   δείχνουν την πρόθεση των κυβερνώντων (και όχι μόνον!!)  να απαξιώσουν την Δικαιοσύνη  και κυρίως να την κάνουν απρόσιτη στον  απλό πολίτη (βλ.  παράβολα στην κατάθεση μηνύσεων,  διοικητικών προσφυγών, παραγραφές αδικημάτων,  εξαγορά  ποινών κλπ), με αποκορύφωμα  την τελευταία πρωτοβουλία που κατ’ αρχήν  συμπεριελήφθη στον Ν. 4093/12 (“τρίτο μνημόνιο”)  και στη συνέχεια “διορθώθηκε” με ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, κατά τρόπο αντισυνταγματικό και ταυτόχρονα προκλητικό.  Ειδικότερα:

Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 237/05.12.12, στο Κεφάλαιο ΣΤ΄, άρθρο 16, συμπεριλαμβάνονται και “Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται : Η αντικατάσταση του εδαφίου (β) της περιπτώσεως 6 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4093/2012, ως εξής:  Καταβολή ποσοστού οκτώ τοις χιλίοις (8ο/οο) υπέρ του ΕΤΑΑ (Τομέας Ασφάλισης Νομικών) , ποσοστού οκτώ τοις χιλίοις (8ο/οο) υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και, χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ποσού 8ο/οο του δικαστικού ενσήμου.  Κατά συνέπεια, η διάταξη περί δικαστικού ενσήμου, διαμορφώνεται ως εξής: “Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 8 %ο υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 8 %ο υπέρ του οικείου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού  8 %ο) του δικαστικού ενσήμου. Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της παραγράφου 1Α περίπτωση η` του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971″ .

Με τον ανωτέρω τρόπο το Δικαστικό Ένσημο  που   ουσιαστικά συνιστά άμεσο φόρο προσφυγής  του πολίτη στα Δικαστήρια,  ενώ  ανέρχονταν περίπου σε ποσοστό 5,6 τοις χιλίοις επί των αιτουμένων  με τις αγωγές ποσών, ήδη  “εκτοξεύθηκε”  στο 24,5  (!!!) τοις χιλίοις , που σημαίνει ότι  για μια μικρή απαίτηση  20.000 € αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου θα πρέπει πλέον να  καταβάλλεται στο Δημόσιο Δικαστικό ένσημο πλέον των 500 € .

Η επιδίωξη είναι προφανής, και ταυτόχρονα προκλητική:  Η αποτροπή του  απλού πολίτη από την προσφυγή στην Δικαιοσύνη. “Οποιος έχει χρήματα και μόνον αυτός θα μπορεί  να προσφεύγει, και βέβαια μόνον αυτός θα μπορεί να εξαγοράσει την ποινή του όσο σοβαρά εγκλήματα και αν κάνει”.

Και τα ερωτήματα που τίθενται προς  τους εμπνευστές  της καθιέρωσης όλων αυτών των καθαρά λογιστικών  (που και από πλευράς λογιστικής είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας!!)  διατάξεων είναι:  Τι δικαιοσύνη θέλουμε ? Θέλουμε δικαιοσύνη για τους πολλούς, όπως το σύνταγμα επιτάσσει, ή δικαιοσύνη για λίγους και ισχυρούς? Τι μήνυμα στέλνουμε στην κοινωνία ?  Όποιος έχει χρήματα  μπορεί ανεμπόδιστα  να παρανομεί και στο τέλος  να ξεφεύγει πληρώνοντας  την όποια ποινή του ? Ο ανίσχυρος και πτωχός  ποια επιλογή έχει ?  Την αυτοδικία ?

Ας μας απαντήσουν και ας πράξουν αναλόγως, αλλά θα αναλάβουν και την ευθύνη τους απέναντι στην κοινωνία.

Θα βρούν απέναντί τους τον νομικό κόσμο της χώρας, και όχι μόνον !! Και βέβαια ας σταματήσουν επιτέλους την τακτική της κατασυκοφάντησης  και στοχοποίησης της δικαιοσύνης  με όλες τις εκφάνσεις της (Δικαστές , Δικηγόροι κλπ),  με  προφανή και πάλι (αλλά ταυτόχρονα και ανόητο) σκοπό :  Αν εξαθλιωθούν  Δικηγόροι και Δικαστές,  έχουμε “στο χέρι” την κοινωνία ολόκληρη !

Ηγουμενίτσα 11 Δεκεμβρίου 2012

Σιντόρης Κων/νος

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας