Προς ένταξη στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση του παλαιού Δημαρχείου Φιλιππιάδας

Με έγγραφό του προς το Δήμο Ζηρού ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, κάνει γνωστό ότι  μετά από εισήγηση της ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου,  επελέγη για χρηματοδότηση η πράξη: «Αποκατάσταση – επανάχρηση παλαιού Δημαρχείου Φιλιππιάδας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης για  τον  Άξονα 6 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013». Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 648.509,55 ευρώ.

Το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης, πρέπει να  αποσταλεί, από το Δήμο στην Περιφέρεια,  υπογεγραμμένο  εντός 5 εργασίμων ημερών προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση της Απόφασης Ένταξης.