Προς δημοπράτηση το Δίκτυο ύδρευσης Δ.Ε. Πασσαρώνος και η προμήθεια εξοπλισμού Πολυδύναμου Κέντρου Αλκοολικών

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προχωρούν οι διαδικασίες προκήρυξης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος», προϋπολογισμού 1.090.000 ευρώ.  Συγκεκριμένα η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου διατύπωσε σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με τα οποία θα προκηρυχθεί.

Ακόμη, η ΕΔΑ της Περιφέρειας Ηπείρου διατύπωσε σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης του έργου «Προμήθεια Εγκατάστασης Ιατροτεχνολογικού ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού» της πράξης «Κατασκευή και Προμήθεια – Εγκατάσταση εξοπλισμού του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της κρίσης των χρηστών ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 433.323 ευρώ.