ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Σας καλούμε την Κυριακή 28/02/2016 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας και ώρα 12.00 μμ, για την δημιουργία Σωματείου Ατόμων και φίλων πασχόντων Σκλήρυνσης κατά Πλάκας. 
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία ο Νομός Θεσπρωτίας έχει την πρωτιά πανελλαδικά σε ασθενείς με Σκλήρυνση κατά πλάκας. 
Στόχος μας είναι η παροχή ηθικής συμπαράστασης προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, η ενημέρωση όσων έχουν σχέση με την νόσο (ιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ), αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών. 
  • ΠΑΠΑΖΩΗ ΑΓΛΑΪΑ 
  • ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΠΙΔΑ 
  • ΤΑΚΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
  • ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ