Προσλήψεις στη ΔΕΗ Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων

Θέσεις εποχικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη ΔΕΗ ενέκρινε το ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα ενέκρινε 135 ακόμα θέσεις σε 21 Διευθύνσεις Πωλήσεων του φορέα. Στο μεταξύ, «τρέχουν» 25 ακόμα διαγωνισμοί για την πρόσληψη 474 νέων υπαλλήλων σε Λιγνιτικά Κέντρα, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας και σε Διευθύνσεις Πωλήσεων. Το προσωπικό θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών και θα στελεχώσει 24 ειδικότητες, διοικητικές και τεχνικές. Από σήμερα Παρασκευή, 4 Μαρτίου, έως και τις 14 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων σε 24 Διευθύνσεις Πωλήσεων. H κατανομή των θέσεων στην Ήπειρο έχει ως εξής:
Δ/νση Πωλήσεων Hγουμενίτσας
ΔE Yπάλληλοι Γραφείου 1

Δ/νση Πωλήσεων Iωαννίνων
ΔE Tαμίες 1
ΔE Yπάλληλοι Γραφείου 1