Προχωρεί η διαδικασία για την ανάθεση γεωλογικών μελετών σε Πολεοδομικές Ενότητες του Δ. Ηγουμενίτσας

pitoulis

pitoulisΣτα πλαίσια της συνεργασίας με το Δήμο Ηγουμενίτσας,   η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας προχώρησε τις διαδικασίες για την ανάθεση γεωλογικών μελετών στην 4η και 5η Πολεοδομική Ενότητα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Παλιές Εργατικές κατοικίες και Πυρί, αντίστοιχα).

Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο του 2011 ενεγράφησαν στους ΚΑΠ της Περιφέρειας Ηπείρου οι αναγκαίες πιστώσεις, διενεργήθηκε ο διαγωνισμός και στις 20 Φεβρουαρίου η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό αξιολόγησης, το οποίο  προώθησε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου προς έγκριση.

Μετά τη σχετική έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή θα υπογραφεί η σχετική Σύμβαση με το μελετητικό γραφείο ώστε άμεσα να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες γεωλογικές μελέτες και προωθηθούν προς το αρμόδιο Υπουργείο προς έγκριση των πολεοδομικών μελετών της 4ης και 5ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θωμάς Πιτούλης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των διαδικασιών, δήλωσε και τα εξής:

            «Η ολοκλήρωση των Πολεοδομικών Ενοτήτων του σχεδίου πόλης Ηγουμενίτσας προχωρά παρά τις γραφειοκρατικές αντιξοότητες. Οι αρμόδιοι φορείς της Θεσπρωτίας συνεργάζονται για την προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σταδιακή υλοποίηση ενός πολύπλοκου έργου που η ολοκλήρωσή του αποτελεί εδώ και χρόνια διαχρονικό στόχο όλων των Διοικήσεων».

H εκπόνηση των μελετών αυτών είναι απαραίτητη διαδικασία για την έγκριση του Σχεδίου Πόλεως.