Προώθηση έργου από την Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδος- Αλβανίας

Διασυνοριακή συνάντηση με αντικείμενο τα στρατηγικά έργα που πρόκειται να υποβληθούν στο πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Κέρκυρα. Την Περιφέρεια Ηπείρου εκπροσώπησε η κ. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης αρμόδια για θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού, ενώ από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπ. Σπύρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κ. Χρ. Σκούρτης και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Χρήστου Ευαγγέλου, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Αρχής Πληρωμής.

Η Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου, ως επικεφαλής εταίρος, και σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Δυτικής Μακεδονίας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών, Εμπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας, πρόκειται να υποβάλλει φάκελο για ένταξη του έργου με τίτλο “Greece, Albania Energy Tourism – (G.AL.E.T.)”, στο πλαίσιο της ενεργής προκήρυξης για στρατηγικά έργα που έχει δημοσιεύσει το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 και στη θεματική περιοχή της ενίσχυσης του τουρισμού με έμφαση στις συνέργειες με την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Το, εν λόγω, έργο αποσκοπεί στην προετοιμασία στρατηγικών πλάνων για την ανάπτυξη του «πράσινου» τουρισμού σε περιφερειακό, δια-περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο, ενώ προβλέπει τη δημιουργία «θεματικού μονοπατιού» στο αντικείμενο της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας με σειρά επιδεικτικών έργων στις επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος.

Η ένταξη και εν τέλει η υλοποίηση του παραπάνω έργου αποτελεί, για τις εμπλεκόμενες Περιφέρειες, σημαντική συνιστώσα του ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού τους, στον τομέα του τουρισμού.

Η συνάντηση έγινε παράλληλα με τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας που έγιναν στην Ηγουμενίτσα (την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013) και στην Κέρκυρα (το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013), που οργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.