Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Ενημερωτική εκδήλωση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας Πρέβεζας – ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση με θέματα:
1. ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
2. ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα ΠΑΝΘΕΟΝ στην Ηγουμενίτσα την Τετάρτη 15 ΝΟΕ 2017 ώρα 11:00