Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

filiati

filiatiΚαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τεχνικό Πρόγραμμα 2013

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

2. Γνωμοδότηση σχετικά με την χορήγηση στον Βρακά Ηλία του Μηνά άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας επί Δημόσιας Δασικής έκτασης στην θέση «Προσήλιο» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 και Αποδοχή Επιχορήγησης.–

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

4. Τροποποίηση των αριθμ. 37 και 282/2011 αποφάσεων Δ.Σ. ως προς την παρ. 4α που αφορά την τακτική επιχορήγηση του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΔΗΦ από το Δήμο Φιλιατών.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

5. Περαιτέρω μείωση μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν Δημοτικές Υπηρεσίες (Ν.4002/2011 και Ν. 4081/2012.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης

6. Ένταξη της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Φιλιατών» με κωδικό ΜS 393144 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»–

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

7. Λήψη απόφασης για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής εμβέλειας.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος Κωστάρας Σταύρος

8 Έγκριση Έκθεσης Διαδικασιών Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Φιλιατών για την περίοδο 2011-2014 .

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος Φιλιατών

9. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία στο (Greece – Albania IRA Cross – Border Programme 2007-2013. A.MA.TA Advanced Management Tool for Aguaculture «Προηγμένα εργαλεία διαχείρισης υδατοκαλλιεργειών».

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κωστάρας Σταύρος

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΗΛΕΑΣ» και παράταση προθεσμίας.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΡΙΖΟΥ» και παράταση προθεσμίας.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟ» και παράταση προθεσμίας.

Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ». Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μάνος Κων/νος

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Διαμάντη Άννα._

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ