Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 4 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πέριξ κεντρικής πλατείας Πέρδικας» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Ορισμός Δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Γήπεδο στο Βασιλικό» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Αποστολή αντιπροσωπείας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο τελικό συνέδριο του έργου “Network of the Lower Adriatic Marinas (Net.L.A.M.)” στη Gallipoli της Ιταλίας από τις 12 έως τις 15 Μαΐου 2015, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Greece – Italy 2007 – 2013.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2015.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. ”Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. ”Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 20/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας στα οικοδομικά τετράγωνα 107 – 108 της Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη καταρχήν απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Δήμου Σουλίου που αφορά τη Διοικητική και τεχνική υποστήριξη σε θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας – διάθεση τεχνικού προσωπικού.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή Λαϊκών Αγορών.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε δημοτικούς υπαλλήλους του τμήματος καθαριότητας, που είχαν εργατικά ατυχήματα.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Καταγγελία μισθωτηρίου συμβολαίου στέγασης του πρώην Κ.Α.Π.Η. της Τ.Κ. Πέρδικας, με τον εκμισθωτή Ζήση Ματζέκη.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Εισήγηση με την υπ’ αριθμ. 191/2014 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήματος κ. Παύλου Μακρίδη πλειοδότη του Δημοτικού Καταστήματος στο Τσιπουρίκι.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΟ» και του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2015, ύστερα από προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έκφραση γνώμης επί αιτήματος Φιλοζωικού Σωματείου για λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Λήψη απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της δακοκτονίας στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2015.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση δαπάνης μεταφοράς νεκρού αλλοδαπού στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων για νεκροψία και ψήφιση πίστωσης.

-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ