Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 27 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο 2011 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2011.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2011.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Κάλυψη δαπανών για τη φιλοξενία των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “ARHEO.S”.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Ανάθεση της προμήθειας «υγρών καυσίμων και λιπαντικών» ύστερα από ανοιχτό διαγωνισμό, ο οποίος σύμφωνα με την αριθμ. 91/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής κηρύχθηκε άγονος.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Ανάθεση της μέτρησης ραδονίου του νερού των γεωτρήσεων Νεράιδας Ν.Θεσπρωτίας, στο εργαστήριο πυρηνικής τεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

-Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Δημοτικός Σύμβουλος

και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης επί του διαγωνισμού εκμίσθωσης Κάμπινγκ Δρεπάνου.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για αλλαγή χρήσης αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς σε τουριστικό.

-Εισηγητής: Γεώργιος Γιαννούλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Συζήτηση – ενημέρωση επί θεμάτων Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας και χερσαίας ζώνης.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.