Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 28 Μαρτίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Αντικατάσταση μέλους, μετά από έγγραφη παραίτησή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ «ΔΕΥΑΗ».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του N.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν, να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν κατά το έτος 2012.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας, καθώς και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2012.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας γάλακτος δικαιούχων εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2012.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Απευθείας ανάθεση των εργασιών συντήρησης Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2012.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ηγουμενίτσας. (Κανονιστική απόφαση).

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.107 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 60 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ»Τ.Κ. ΣΥΒΟΤΩΝ».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Οριοθέτησης Ρέματος Οικισμού Συβότων.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Έκφραση γνώμης για παραχώρηση στον Ιωάννη Τάτση του Χρήστου, έκτασης 4 στρ. από το αριθμ. 144 κοινόχρηστο τεμάχιο, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Δριμίτσας, με σκοπό την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2011 απόφασης της Τ.Κ. Καστρίου, επί αιτήματος Ιωάννας Ντάσιου και Αθηνάς Γκόγκου, για αποκατάσταση και εγκατάσταση αγωγού στο οικόπεδό τους στην Τ.Κ. Καστρίου.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2011 απόφασης της Τ.Κ. Καστρίου, επί αιτήματος Ευάγγελου Ευθυμίου για παραχώρηση έκτασης 15 στρ. στο αριθμ. 504 τεμάχιο της Τ.Κ. Καστρίου, για καλλιέργεια αμπελιού και εγκατάσταση οινοποιείου.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Αποδοχή χρηματοδότησης 3.000,00 € από τον Ο.Λ.ΗΓ. για παροχή συσσιτίων σε ενδεείς του Δήμου μας και τροποποίηση προϋπολογισμού.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση εξόδων κίνησης κ. Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Φιλαρμονικής.

-Εισηγητής: Γεώργιος Κωλέττας – Δημοτικός Σύμβουλος

& Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ