Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 1 Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4038/2012 και ισοσκελισμός του προϋπολογισμού με εγγραφή δανείου.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση σχεδίου οικονομικής υποστήριξης Δήμου Ηγουμενίτσας, για τη δανειοδότησή του.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2012.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του προγράμματος «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» – Νέο πρότυπο ανάπτυξης και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση καταβολής επιδόματος σε υπάλληλους του Δήμου εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στην εφαρμογή του θεσμού της παροχής κοινωφελούς εργασίας.

-Εισηγητής: Θωμάς Παππάς – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα ύψους 37.600,00€ στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Network of the Lower Adriatic Marinas» (Ακρωνύμιο: Net.L.A.M.) του προγράμματος χωρικής συνεργασίας «Ελλάδα –Ιταλία 2007-2013» και καθορισμός μέλους της επιτροπής παραλαβής.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού εθνικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα, ύψους 94.500,00€ στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Contemporary Art in the Cross-border Regions of Greece and Italy» (Ακρωνύμιο: ADRION-ART) του προγράμματος χωρικής συνεργασίας «Ελλάδα –Ιταλία 2007-2013» και καθορισμός μέλους της επιτροπής παραλαβής.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ευρωπαϊκού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα, την εκπόνηση μελετών, την προβολή, την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, ύψους 655.500,00€ για την υλοποίηση του έργου «Sustainable Management οf Urban Networks with the use of ICT» (Ακρωνύμιο: URBANETS) του προγράμματος χωρικής συνεργασίας «Ελλάδα –Ιταλία 2007-2013» και καθορισμός μέλους της επιτροπής παραλαβής.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού εθνικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου καθώς και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ύψους 91.100,00€ στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Sustainable Management οf Urban Networks with the use of ICT» (Ακρωνύμιο: URBANETS) του προγράμματος χωρικής συνεργασίας «Ελλάδα –Ιταλία 2007-2013» και καθορισμός μέλους της επιτροπής παραλαβής.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Εκλογή Αιρετών Αντιπροσώπων για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. του Περιφερικού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Εξέταση της υπ’ αριθ. 24/2012 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας περί τροποποίησης των υπ’ αριθμ. 4/2011 και 5/2011 αποφάσεών της βάση της υπ’ αριθμ. 130/2006 απόφασης του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρδικας.

-Εισηγητής: Σπυρίδων Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 91/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητος Ζωής, περί επανεξέτασης του αιτήματος παραχώρησης έκτασης από το αριθ. 46α τεμάχιο του αγροκτήματος Λάκκας στον κ. Σιούζο Βασίλειο του Αχιλλέα, με σκοπό την ανέγερση βιοτεχνίας – εργαστηρίου παραγωγής ειδών κεραμικής – αγγειοπλαστικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 221/74.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 95/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητος Ζωής, σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7491/01-04-2011 αίτησης του Ευάγγελου Παππά του Κων/νου, με την οποία ζητά τη μετατόπιση περίπτερου ιδιοκτησίας του από τον Οικισμό Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηγουμενίτσας, εντός της παιδικής χαράς της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 89/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητος Ζωής, σχετικά με την υπ’ αριθ. 4/2012 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Νέας Σελεύκειας, περί αιτήματος της Σουσάνας Χριστοφίδη του Σπυρίδωνος για τη μετατόπιση περίπτερου ιδιοκτησίας της στην Τοπική Κοινότητα Νέας Σελεύκειας.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας και κατασκευή χώρου πάρκινγκ στο Δ.Δ. Πλαταριάς».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο

Παραλαβή οριστικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κυκλικών Κόμβων έμπροσθεν Ξενοδοχείου “Ήπειρος” & Πολυαγοράς “Βασιλόπουλος” και Μελέτη Διαμόρφωσης Πεζόδρομου στην Οδό Ναυσικάς».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο

Επί αιτήσεως Μαρίας Κυπριανού για λύση σύμβασης μισθωμένης Εργατικής Κατοικίας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο

Λήψη απόφασης για ενοικίαση των αδιάθετων διαμερισμάτων των εργατικών κατοικιών Ν. Σελεύκειας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση της με αριθμ. 64/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.» περί καταβολής τροφείων στους παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2012-2013.

-Εισηγητής: Γεώργιος Κωλέττας – Δημοτικός Σύμβουλος

και πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ».

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 μέχρι 31-7-2011.

-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Δημοτικός Σύμβουλος

& Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 23ο

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. ”Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Δημοτικός Σύμβουλος

& Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. ”Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Δημοτικός Σύμβουλος

& Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 25ο

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας απογραφής περιουσίας Ν.Ε.Λ.Ε.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο

Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ