Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας – Πρώτο Θέμα τα Ελλείμματα

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 13 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ  1ο

Παρουσίαση και παραλαβή Εκθέσεως Επισκόπησης των εισπράξεων – πληρωμών των Δημοτικών Ενοτήτων Παραποτάμου, Πέρδικας, Μαργαριτίου και Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας, χρήσεως 2010.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  2ο

 

Έγκριση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ  3ο

Εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης 10 στρ. στη θέση «Βρέστα» της Τ.Κ. Αργυροτόπου για καλλιεργητικές δραστηριότητες.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  4ο

 

Επί αιτήματος Δήμα Αικατερίνης του Ιωάννη για μεταφορά περιπτέρου από την πλατεία της περιοχής «Ελβετικά» σε νέο χώρο στη χερσαία ζώνη Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  5ο

 

Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ανέγερσης οικοδομής στους δικαιούχους των οικοπέδων «Βουνίστρας» της Δ.Κ. Πέρδικας, σύμφωνα με το άρθρο 284 του Ν.3852/2010.

-Εισηγητής: Σπυρίδων Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  6ο

 

Λήψη απόφασης περί προσκύρωσης στην ιδιοκτησία κ. Ιωάννη Καλλέ του Κων/νου εδαφικού τμήματος 6,07 τ.μ. στο Ο.Τ. 48 στην 3η Π.Ε. Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  7ο

 

Έκφραση άποψης επί του περιεχομένου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 12 MW που βρίσκεται στη θέση «Βάραθρον» του Δήμου Ηγουμενίτσας (τ. Δ. Ηγουμενίτσας και Παραποτάμου) Π.Ε. Θεσπρωτίας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  8ο

Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΔΑΦΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  9ο

Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ 3ης Π.Ε.».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ 3η Π.Ε.».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Δ.ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ & ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

 

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα πλαίσια της πρόσκλησης 40 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

 

Έγκριση δαπανών από εκδηλώσεις του Δήμου και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

          ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ