Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Κατάρτιση σχεδίου «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας 2011-2014».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

*Σχέδιο του Επιχειρησιακού υπάρχει στο site του Δήμου Ηγουμενίτσας:

www.Igoumenitsa.gr / Πληροφορίες / Ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 2ο

Σχετικά με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση χορήγησης επιδόματος γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για το έτος 2011.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 72.491,10 € από το Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2011.

-Εισηγητής: Χρήστος Κάτσιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Παραχώρηση έκτασης από το αριθμ. 46α τεμάχιο του αγροκτήματος Λάκκας στον Σιούζο Βασίλειο του Αχιλλέα, με σκοπό την ανέγερση βιοτεχνίας – εργαστηρίου παραγωγής ειδών κεραμικής – αγγειοπλαστικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.221/74.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση εκμίσθωσης αγρών της τοπικής Κοινότητας Καστρίου.

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου στην πλατεία Αναύρας» (Σύβοτα).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τοίχος αντιστήριξης στο Δ.Δ. Συβότων».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης» (Πέρδικα).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αξιοποίηση Αστικού Δασυλλίου και Ανάδειξη Ενετικού Κάστρου» (Ηγουμενίτσα).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης Κεντρικών Αγωγών Ομβρίων Οικισμού Συβότων».

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΚΑΡΑΠΑΝΝΙΔΗ”» (Σύβοτα).

-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Οριστική παραλαβή του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την εφαρμογή του προγράμματος “Καλλικράτης”».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ