Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

perifereia

perifereiaΤην Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 και ώρα 17:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Περί καθορισμού των εδρών – διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Νόμου 4070/2012 (Α’ 82)

(εισήγηση: ο  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπίνας)

(συνέχεια της συζήτησης  από την προηγούμενη συνεδρίαση)

2) Τροποποίηση της αριθμ. 19/88/19-12-2011 απόφασης του Π.Σ. Περιφέρειας Ηπείρου «Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2012».

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Πρέβεζας)

3) Έγκριση τροποποίησης του  Περιφερειακού Προγράμματος K.Α.Π. έτους 2012.

(εισήγηση: Δ/νση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)               

4) Έγκριση  Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας  Ηπείρου οικ. έτους 2012.

(εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)

5) Έγκριση τριμηνιαίας Έκθεσης (Α΄ Τριμήνου) Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 .

(εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)