Πρόσκληση συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Ηγουμενίτσας

igm_logo

igm_logoΟ Δήμαρχος Ηγουμενίτσας καλεί:

  1. Φορείς, Συλλόγους και Οργανώσεις (αναγνωρισμένους από το Πρωτοδικείο) που υφίστανται και δρουν στο Δήμο Ηγουμενίτσας,
  2. Δημότες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους, είτε στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Ηγουμενίτσας

να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που θα συγκροτηθεί για τα επόμενα δυόμιση έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

Σχετικό αίτημα μπορεί να καταθέσει κάθε εκπρόσωπος ή ενδιαφερόμενος, εντός της οριζόμενης προθεσμίας ως εξής:

·         Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, Σουλίου 3, 46100 Ηγουμενίτσας. 

·         Μέσω fax στο 2665361120.

·         Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: katsimanis@1345.syzefxis.gov.gr

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

 

 

Ιωάννης Λώλος