Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 07-09-2012 συνεδριάσεως.

 1. Απόφαση επί της από 30-08-2012 προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της εταιρείας «AVENUE C&W Α.Ε.», κατά της αριθμ. 22/840/31-07-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και του Πρακτικού 1/05-07-2012 της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου».
 2. Απόφαση επί της από 30-08-2012 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της ένωσης εταιρειών «CHOOCE Α.Ε. – ACCESS A.E.», κατά της αριθμ. 22/840/31-07-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, επί του Πρακτικού 1/05-07-2012 της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου».
 3. Απόφαση επί της από 31-08-2012 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της εταιρείας «MSCOMM Α.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», κατά της αριθμ. 22/840/31-07-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, επί του Πρακτικού 1/05-07-2012 της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου».
 4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-08-2012 επαναληπτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού  599.800,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστήλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, μέχρι την 30-03-2013.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση συγκροτήματος Νερόμυλου Αμαράντου», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-06-2013.
 7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης λόγω ΦΠΑ) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ».
 8. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα), της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος.
 9. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη δημοσιότητα του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «HIDDEN», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος MED και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειάς του.
 10. Έγκριση προμήθειας ειδών σήμανσης (πινακίδες, χιονοδείκτες, μειωτές ταχυτήτων κλπ)  για το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 11. Έγκριση μετακίνησης της Αικατερίνης Τζιμογιάννη, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή της στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας που θα πραγματοποιηθεί στις 12-13 Οκτωβρίου 2012.
 12. Έγκριση μετακίνησης των Μανώλη Άγγελου και Τζουμάκα Κων/νου, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στην Ανάβρα Βόλου και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για ενημέρωση σε θέματα λειτουργίας Κτηνοτροφικού πάρκου από 17 έως 18-09-2012.
 13. Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 14. Έγκριση δαπάνης για αγορά μικρών ψυγείων και παγοθηκών για τη μεταφορά αποβλήτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στα πλαίσια του έργου «ΒιοGAIA», στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013.
 15. Έγκριση μετακίνησης των: α) Νάση Φρίξου β) Παππά Αποστόλου γ) Κιτσαντά Αθανασίου, υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας και μελών της ομάδας του  συγχρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC “SURF-Nature”, στο Cardiff της Ουαλίας στη Μεγάλη Βρετανία, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο και την τελική συνάντηση των εταίρων του έργου που θα πραγματοποιηθεί από 26 ως 28 Σεπτεμβρίου 2012.
 16. Ματαίωση της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση Επιπλέον Δράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας Προώθησης Ενημέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», και επαναδημοπράτηση του έργου με τροποποίηση των όρων διακήρυξης.
 17. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
 18. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δήμητρας Μαχαιρά, στη Θεσσαλονίκη, για την συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S)», που θα διεξαχθεί από 17 έως 21-09-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 19. Έγκριση δαπάνης για τον προεπισκευαστικό έλεγχο της μηχανής Γραμματοσήμανσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.