Πρόστιμα του ΕΦΕΤ σε δέκα επιχειρήσεις της Ηπείρου

EFET ELEGXOIΠρόστιμα συνολικού ύψους 240.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 63 επιχειρήσεις τροφίμων τον Ιανουάριο από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) από τη διαπίστωση παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις επιχειρήσεων τροφίμων:

– Για κατοχή και διάθεση μη ασφαλών- ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων, μη κανονικών τροφίμων, νοθευμένων τροφίμων, τροφίμων μη συμμορφούμενων στις προδιαγραφές της νομοθεσίας περί καταλληλότητας και κανονικότητας.

– Για παραπλάνηση του καταναλωτή, έλλειψη άδειας λειτουργίας ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης, ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού, έλλειψη βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων, μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.

Οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν στην Ήπειρο και επεβλήθησαν πρόστιμα είναι οι ακόλουθες:

1. Πρόστιμο € 2.000 στο οβελιστήριο ΞΑΝΘΗ Ε. ΠΑΣΧΟΥ – ΚΙΚΙΡΙΚΟ στην
Ηγουμενίτσα διότι διαπιστώθηκε :
– Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

2. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση διάθεσης τροφίμων ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΣΔΡΑΣ στα
Ιωάννινα διότι διαπιστώθηκε :
– Έλλειψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

3. Πρόστιμο € 2.000 στην καφετέρια – εστιατόριο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ –
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΣΤΕΡΙΑΣ στην Πρέβεζα διότι διαπιστώθηκε :
– Ανεπαρκής εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου.

4. Πρόστιμο € 2.000 στην καφετέρια – εστιατόριο ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ στα Ιωάννινα διότι διαπιστώθηκε σε επανέλεγχο :
– Ελλιπής τεκμηρίωση των αρχείων του συστήματος αυτοελέγχου

5. Πρόστιμο € 2.000 στο σνακ μπαρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΓΚΙΚΑΣ στην Πάργα διότι
διαπιστώθηκε :
– Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

6. Πρόστιμο € 2.000 στο εστιατόριο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ στα Ιωάννινα διότι
διαπιστώθηκε :
– Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

7. Πρόστιμο € 2.000 στην καφετέρια – εστιατόριο ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε. – LA STRADA στα Ιωάννινα διότι διαπιστώθηκαν :
– Έλλειψη άδειας λειτουργίας.
– Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

8. Πρόστιμο € 4.000 στο εστιατόριο εντός ξενοδοχείου Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. – HOTEL
ΒΥΖΑΝΤΙΟ στα Ιωάννινα διότι διαπιστώθηκαν :
– Έλλειψη άδειας λειτουργίας.
– Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

9. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση γενικού εμπορίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β. ΖΩΛΑ στα
Ιωάννινα διότι διαπιστώθηκε :
– Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

10. Πρόστιμο € 6.000 στο ξενοδοχείο ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Ε. – ΛΙΧΝΟΣ ΜΠΙΤΣ στην
Πάργα διότι διαπιστώθηκαν :
– Ελλιπής τεκμηρίωση των αρχείων του συστήματος αυτοελέγχου (διαπιστώθηκε σε
επανέλεγχο).
– Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.