Πρόταση δυσπιστίας από το ΣυΡιζΑ κατά της κυβέρνησης

Πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο ΣυΡιζΑ, με τον πρόεδρο του κόμματος, κ. Αλέξη Τσίπρα, να εξαπολύει κατηγορίες που κάνουν λόγο για πλήρη κυβερνητική υποταγή στην Τρόικα, στον απόηχο της εκκένωσης του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή.

Ο κ. Τσίπρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση, χαρακτήρισε τους πολιτικούς του αντιπάλους «επικίνδυνους» για τον τόπο, την κοινωνία και τη Δημοκρατία, ενώ επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση Σαμαρά για αποτυχία επαναδιαπραγμάτευσης, προκειμένου η χώρα να βγει από την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση.

Σε ό,τι αφορά στην πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣυΡιζΑ, πρόκειται για το άρθρο 142, το οποίο προβλέπει τα εξής:

Πρόταση δυσπιστίας:

1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.

3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

Σημειώνεται πως προηγουμένως, στη Βουλή, επικράτησαν υψηλοί τόνοι, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣυΡιζΑ, κ. Νίκο Βούτση να χαρακτηρίζει την επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου της ΕΡΤ ως «μία χάντρα που προστίθεται στις χάντρες παρανομίας της συγκυβέρνησης και οδηγεί σε ένα πλήρες επικίνδυνο αδιέξοδο πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας».

Εξάλλου, έκανε λόγο για αντιδημοκρατική συμπεριφορά απέναντι στους βουλευτές του ΣυΡιζΑ και του ΚΚΕ, στους οποίους – όπως υποστήριξε – παρότι έδειξαν τις βουλευτικές τους ταυτότητες, δεν επετράπη από τις αστυνομικές δυνάμεις η είσοδος τους στο κτίριο της ΕΡΤ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, επιτέθηκε στον ΣυΡιζΑ και ειδικότερα στα όσα ανέφερε ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος -όπως είπε- υποστήριξε ότι η ΕΡΤ ανήκει στους εργαζόμενους.

«Είτε τελεί σε καθεστώς σύγχυσης είτε γιατί ο αρχηγός του θέλει να φέρει το “σοβιέτ” στην Ελλάδα. Δεν μπορεί, από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, να υποστηρίζεται ότι το κτίριο ανήκει στους εργαζόμενους. Το κτίριο πληρώθηκε με χρήματα του ελληνικού λαού και σε αυτόν ανήκει», τόνισε, χαρακτηριστικά, ο κ. Μητσοτάκης

Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αποδέχτηκε εκ μέρους της κυβέρνησης ο παριστάμενος Υπουργός Διοικητικής Mεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος μίλησε για ευκαιρία της κυβέρνησης να αποδείξει ότι η κοινοβουλευτική πλειψηφία είναι ισχυρή και αραγής και τις επόμενες μερες –όπως είπε- θα τοποθετηθουμε όλοι για το πώς αντιλαμβανόμαστε το μελλον χώρας. Ενώ πρόσθεσε ότι μέσα από την ψήφο επί της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ θα αναβαπτιστεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας. Θα ολοκληρωθεί την Κυριακή τα μεσάνυχτα με ονομαστική ψηφοφορία.
Σημειώνεται ότι η πρόταση δυσπιστίας συζητείται επί τρεις ημέρες και ολοκληρώνεταιι τη δωδεκάτη νυχτερινή της τρίτης ημέρας με ονομαστική ψηφοφορία, δηλαδή την Κυριακή τα μεσάνυχτα.

Η πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνο αν ψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή τουλάχιστον από 151 βουλευτές.